1 / 3

اراده معطوف به تحول

مقدمه ای بر جامعه شناسی هنر و فرهنگ

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

دانلود کتاب اراده معطوف به تحول

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 604.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 200
7,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب اراده معطوف به تحول، که دکتر «محمدحسن احمدی» آن را به رشته تحریر درآورده است، کتابی است در مورد جامعه شناسی هنر و فرهنگ. این کتاب در سه فصل تدوین گردیده است.

در ابتدای کتاب و قبل از شروع فصل اول، نویسنده ابتدا تعریفی از جامعه شناسی و جامعه شناسی هنر و فرهنگ ارائه می دهد، سپس به شرح جایگاه انسان در جهان و نیز به تحول در فرهنگ و تمدن اشاره می کند.

بعد از این مباحث، فصل اول کتاب، مناسبات هنر و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را شرح می دهد. در این فصل موضوعاتی چون: چرخه تکراری سنّت و تجدد، نقش فرهنگ شخصی مخاطب در فهم اثر هنری، تأثیرات متقابل هنرمند و اثر هنری و مخاطب، هنر، فن، علم، آرمان گرایی، فرهنگ دیده محور و... شرح داده می شود.

فصل دوم، با عنوان «مناسبات هنر و قدرت» به موضوعاتی چون: مناسبات هنر و دموکراسی، سیاست فرهنگی، وضعیت مخاطبان و هنرمندان در مقابل برنامه های فرهنگی، ارتباط قدرت و نقد هنر می پردازد.

فصل سوم، که فصل پایانی کتاب است به هنر و ایدئولوژی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل به موقعیت و تعهد هنرمند در مناسبات هنر و ایدئولوژی، نوآوری و سنّت موقعیت مخاطب در مناسبات هنر و ایدئولوژی و... می پردازد.

نویسنده، هدف اصلی اش از نگارش کتاب را ایجاد اشتیاق در دانشجویان و عموم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی هنر و فرهنگ می داند.

گزیده متن :

... جامعه شناسی با ساده ترین تعریف عبارت است از: شناخت انسان ها اعم از مناسبات خصوصی مانند ازدواج یا مناسبات عمومی مانند حکومت و مؤسسات اجتماعی.

اهمیت جامعه شناسی در این است که به ساختارهای اجتماعی که انسان ها در آن ها تعریف می شوند، می پردازد. بنابراین، تمام علومی که به انسان پرداخته اند اعم از جامعه شناسی و فلسفه، روان شناسی، دین شناسی و... در واقع پیکره واحدی هستند...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 200

کنگره : NX180‬‏‫‬‭/‏‫‭‮الف‬3‮الف‬4 1387

دیویی : 700/103

کتابشناسی ملی : م85-29372

شابک : ‏‫‬‭978-964-506-282-9‬

سال نشر : 1387

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

پیش گفتار
پیش فرض ها و تعاریف
1ـ جایگاه انسان
2ـ اراده معطوف به تحول
3ـ ساز و کار عمومی تحول در فرهنگ و تمدن
فصل اوّل: مناسبات هنر و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی
1ـ مقدمه
2ـ چرخه تکراری سنت و تجدد
3ـ هنر به مثابه پیشه
4ـ نقش فرهنگ شخصی مخاطب در فهم اثر هنری
5ـ تأثیرات متقابل هنرمند، اثر هنری و مخاطب
6ـ انسان هنرمند (تحول خواه) به منزله مخاطب
7ـ هنر، فن، علم و...
8ـ بصری شدن ساختار فرهنگی جوامع؛ وویوریسم(Voyeurism)
9ـ ارتباط برهنگی و فرهنگ دیده محور
10ـ آرمان گرایی و فرهنگ دیده محور
11ـ تضاد محوریت نگاه مردانه و برابری حقوق زنان؛ پارادوکس وویوریسم ـ فمینیسم
فصل دوّم: مناسبات هنر و قدرت
1ـ مقدمه: طبیعی جلوه دادن*(Noturalisation)
2 ـ مناسبات هنر و دموکراسی
3ـ هنر، جادو، تخدیر
4ـ سیاست فرهنگی و ممتیک
5ـ وضعیت مخاطبان و هنرمندان در مقابل برنامه های فرهنگی
6ـ موازنه دوسویه قدرت، مثال عرضه و تقاضا
7ـ ارتباط قدرت و نقد هنر
فصل سوم: هنر و ایدئولوژی
الف ـ موقعیت و تعهد هنرمند در مناسبات هنر و ایدئولوژی
1ـ اطاعت محض
2ـ مخالفت عنادآمیز
3 ـ نوآوری و سنت
ب ـ موقعیت و تعهد مخاطب در مناسبات هنر و ایدئولوژی
پ ـ وضعیت نَفْس ایدئولوژی در مناسبات خود با هنر
ت ـ موقعیت خود اثر هنری در مناسبات هنر و ایدئولوژی
1ـ هنر به منزله رسانه
2ـ حقوق مؤلف و مخاطب هنر
3 ـ رابطه آموزش و خلاقیت هنری
نتیجه گیری
اصطلاح شناسی
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات