کتاب عکاسی و نظریه

3 از 1 نظر
موضوعات:

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 9.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 492

خلاصه کتاب عکاسی و نظریه

بررسی تطبیقی نظریه های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس به همراه تجزه و تحلیل و نقد آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن

کتاب عکاسی و نظریه یک پژوهش مستقل و روشمند است که نویسنده در آن تلاش کرده تا با رویکرد دو نظریه فلسفی عمده قرن بیستم ، یعنی ساختار گرایی و پسا ساختارگرایی ، رسانه عکاسی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

موضوع کتاب پیش رو بررسی تطبیقی نظریه های ساختارگرایی و پساساختار گرایی در نقد عکس است.
این کتاب در دو راستای نقد نظری و عملی عکاسسی نگاهی است از زاویه دید رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی به دنیای عکاسی و مقایسه ی میان این دو.

به شکل دقیق تر، این کتاب تلاش دارد تا ابتدا در سطح نظری، از نگاه ساختار گرایانه مولفه های ساختاری درونی رسانه ی عکاسی و طبیعت عکس به مشابه یک نشانه تصویری را مورد تحلیل قرار دهد و آن را معلوم دارد و سپس، این نکته را روشن کند که چه نوع آثاری در تاریخ عکاسی با عطف به این مولفه های ساختاری و نشانه شناختی بوجود آمده اند. در گام بعد، در صدد آن است تا این مسئله را روشن کند که رویکرد ساختار گرایی موجب چه نوع دگرگونی هایی در ساختارهای رسانه ی عکاسی و طبیعت نشانه ای عکس شده است و مصادیق عینی این دگرگونی ها در تاریخ عکاسی کدامند.

به همین ترتیب، این کتاب برای روشن تر شدن مسئله در سطح عملی آثار رابرت فرانک و سیندی شرمن را به عنوان نمونه های تجربیات عکاسی ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه در نقد عکس را در هر دو راستای نظری و عملی مورد مقایسه ی تطبیقی قرار دهد تا بدینوسیله ویژگی ها، تفاوت ها، و اهمیت خاص رویکرد هر یک ار نظریه های در دنیای عکاسی را در کنار هم بسنجد و مورد تحلیل قرار دهد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 492

کنگره : TR642‏‫‬‭/م7ع8 1393

دیویی : 770/1

کتابشناسی ملی : 3418064

شابک : 978-600-175-705-1

سال نشر : 1393

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات