× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

فارابی و مفهوم سازی هنر دینی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

ویراستار : محبوبه قاسمی ایمچه

صفحات کتاب : 143

کنگره : ‭BBR327‬‭/م7ف2 1393‬

دیویی : ‭189/1‬

کتابشناسی ملی : 3578672

شابک : 978-600-175-010-6

سال نشر : 1393

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

دریافت این اثر

کتاب الکترونیکی 3,500 تومان

خرید نسخه چاپی

خلاصه اثر

کتاب فارابی و مفهوم سازی هنر دینی تلاشی است برای نشان دادن هنر در نزد فارابی و به تعبیر بهتر مفهوم سازی هنر دینی در نزد فارابی که نویسنده در این کتاب که مشتمل بر یک مقدمه و ۶ بخش است بر این مهم همت گمارده است.

این کتاب مقدمه درباره فارابی دارد که نویسنده در ابتدای آن با اشاره به اختلافات موجود درباره نسب فارابی می کند و می گوید: غرض ار معرفی مختصر فارابی در آغاز کتاب اشاره به ابعاد هنری شخصیت اوست که با محتوای این نوشتار تناسب تمام دارد. نویسنده در این مقدمه روایت های مختلفی از زندگی و نسب فارابی ارائه می کند. ادعای نویسنده این است که می خواهد علاوه بر جنبه های فرهنگی، اجتماعیو سیاسی بر عظمت فارابی بر حوزه فلسفه هنر تمرکز کند.

بخش اول این کتاب به روش شناسی اختصاص دارد که عنوان آن «نکته ای درباره روش شناسی» است. نویسنده در ابتدا با ارائه اینکه مسائل از حیث گونه شناسی به یک اعتبار در چهار گروه اصلی؛ تعریف، توصیف، توجیه، تبیین، جای می گیرند به اختصار به توضیح و تبیین هر کدام از این گروه ها می پردازد.

در قسمتی دیگر از کتاب به سیر تاریخی تعاریف هنر می پردازد و آن را در ذیل عناوینی مانند؛ تعاریف سنتی هنر با زیر فصل های؛ تعریف هنر افلاطون، تعریف هنر کانت، شک گرایی معطوف به تعریف هنر و تعاریف معاصر که شامل؛ تعاریف قراردادگرا، تعاریف نهادی، تعاریف تاریخی، تعاریف کارکردگرا تقسیم بندی و آن ها را بیان کرده است.

در بخشی دیگر از کتاب به نکاتی درباره تعاریف نزد منطق دانان مسلمان پرداخته است . تا اینکه به بخشی با عنوان مفهوم سازی هنر نزد فارابی می رسد. نویسنده معتقد است که مفهوم سازی هنر نزد فلسفه فارابی را می توان با دو روی آورد مستقیم و غیر مستقیم اخذ نمود. روی آورد مستقیم به معنی توجه به مواضعی است که فارابی خود تعریفی برای هنر بیان کرده است. اما روی آورد غیر مستقیم به معنی جست و جو در سایر سخنان فارابی است؛ آراء و سخنانی که به مولفه های مفهومی هنر اشاره دارد یا مبنایی به دست می دهد که بتوان براساس آن مبنا چیشستی هنر را تدوین کرد.

وی در این قسمت به نظریه خیال فارابی می پردازد و معتقد است که مهم ترین بخش فلسفه فارابی که در تعریف و سایر آموزه های هنری وی تاثیر گذار بوده، نظریه خیال اوست. و باز در این فصل به نظریه خیال مشایی و اشراقی می پردازد.

در بخش دیگری به مفهوم سازی هنر دینی در فلسفه فارابی می پردازد و می گوید: «فارابی، درباره چیستی هنر به صورت کلی سخن گفته و پیرامون هنرهایی چون شعر، موسیقی و حتی هنرهای تجسمی نیز وارد بحث شده است». و معتقد است که فارابی در آثار خود به هنر و هنر مند در دو مقام تعریف یعنی هنر آن گونه که باید باشد و هنر در مقام تحقق یعنی هنر آن چنان که هست و آن گونه که در عمل واقع شده است.

کتاب الکترونیکی

3,500 تومان

حجم : 603.4 کیلو بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 200

موضوعات

فهرست

مقدمه ای دربارة فارابی
نکته ای دربارة روش شناسی
سیر تاریخی تعاریف هنر
تعاریف سنّتی هنر
تعریف هنر افلاطون
تعریف هنر کانت
شک گرایی معطوف به تعریف هنر
مشابهت خانوادگی
تعاریف معاصر
تعاریف قراردادگرا
تعاریف نهادی
تعاریف تاریخی
تعاریف کارکردگرا
چند نکته دربارة تعریف نزد منطق دانان مسلمان
نکتة 1- نظام منطقی دانشمندان مسلمان
نکتة 2- تعددپذیری تعریف
نکتة 3- اقسام تعریف نزد منطق دانان مسلمان
حد تام
حد ناقص
رسم تام
رسم ناقص
حد کامل
تعریف به مثال و مصداق
تعریف بر حسب مفهوم یا تحلیل مفهومی
نکتة 4- هدف تعریف یا انتظار از تعریف
ابهام های سه گانه: زبانی، ذهنی، عینی
یک تذکر روش شناختی: مغالطة جمع مسائل در مسئلة واحد
کاربران تعریف هنر (روی آورد هدف انگارانه، روی آورد ابزارانگارانه)
1- فیلسوفان
2- مخاطبان و تماشاچیان
3- مدیران و مسئولان هنری
4- دانشجویان هنر و پژوهش هنر
5- هنرمندان
6- کارشناسان و منتقدان هنری
مفهوم سازی هنر نزد فارابی
نظریة خیال فارابی
نگاهی به تاریخچة مسئلة خیال: خیال مشایی، خیال اشراقی
خلاصة سخن
تفصیل سخن
گزارش تاریخی
ارسطو
فارابی
ابن سینا
سهروردی
تحلیل تاریخی ـ تطبیقی
مفهوم سازی خلّاقیت خیال
مفهوم خلّاقیت در نظریة خیال اشراقی
خلّاقیت در معنی دیگر
خلاصة سخن
فارابی و تعاریف صریح هنر
تعریف هنر به شکل کلّی
تعریف شعر
تعریف موسیقی
4- تعریف هنرهای تجسّمی
بررسی تحلیلی تعاریف هنر نزد فارابی
مفهوم سازیِ هنر دینی در فلسفة فارابی
هنر در مقام تعریف، هنر در مقام تحقّق
هنرمند مدینة فاضله
تفصیل سخن
ساختار مدینة فاضله
ریاست و حکومت در مدینة فاضله
رابطة حکومت و جامعه
نقش هنرمند در مدینة فاضله
خلاصة سخن
زیبایی
فارابی
ابن سینا
غزالی
سهروردی
رابطة زیبایی و خوبی
حاصل سخن
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات