کتاب اندیشه در بحران (دفتر اول)

فروید و فرویدیسم در نگاهی کوتاه

4.5 از 2 نظر

کتاب الکترونیکی (EPUB)

حجم دانلود: 383.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 140

خلاصه کتاب اندیشه در بحران (دفتر اول)

کتاب حاضر به بررسی اندیشه فروید می پردازد.

زیگموند فروید مبدع روان‏کاوی و یکی از شخصیت‏‏های مؤثر در تکوین روان‏شناسی مدرن است. آرا و آثار فروید تأثیراتی در مباحث انسان‏شناسی، اسطوره‏شناسی، نقد ادبی و هنری، تحلیل سیاسی، تئوری‏های تعلیم و تربیت، تئوری‏های فرهنگ و علوم اجتماعی مدرن نیز داشته است.

زیگموند فروید تئوریسین و روان‏شناس مدرنیستی است که در تعریف خود از بشر مدرن و مفروضاتی که در هیئت روان‏کاوی ارائه کرده است، بحران مدرنیته و عالم مدرن را نیز بازگو و عیان کرده است. فروید تئوریسینی مدرنیست است، اما ظهور آرای فروید به دورانی تعلق دارد که غرب مدرن وارد بحران انحطاطی خود شده و مدرنیته به تمامیت رسیده است.

این وضع و حالت بحرانی در آرای فروید و فرویدیسم ظاهر شده است و در متن تعلقات عمیق مدرنیستی او خود را نشان می‏ دهد. زیگموند فروید روان‏شناس بود و روان‏کاوی را ذیل روان‏شناسی مدرن تأسیس کرد، اما دامنه نفوذ فرویدیسم بسیار فراتر از صرف قلمرو روان‏شناسی است و وجوهی از وضع اندیشه و فرهنگ مدرن در دوران بحران انحطاطی را بازمی ‏تاباند و بر آن تأثیر می ‏گذارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : اندیشه در بحران

صفحات کتاب : 140

کنگره : Q141‏‫‭‏‫‭/ز4‮الف‬8 1398

دیویی : ‫‭509/22‬‬

کتابشناسی ملی : 5495011

شابک : 978-600-03-2846-7

سال نشر : 1398

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات