کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (جلد دوم)

ویژه کنکور کارشناسی ارشد و آزمون های داخلی مقطع کارشناسی علوم اجتماعی

3 از 1 نظر

نویسنده:

کتاب الکترونیکی گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (جلد دوم)

حجم دانلود: 4.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 240

در کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (2)، تالیف محمد پورکار، حوزه هایی از علوم اجتماعی که در کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دکترا، از منابع اصلی هستند، آمده است؛ مباحثی مانند مفاهیم اساسی حوزه های جامعه شناسی و به ویژه زبان تخصصی علوم اجتماعی.

مواردی که در جلد اول کتاب آورده شده، در واقع پیشنیازی برای این جلد است. همچنین کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (2)، شامل 400 واژه پرکاربرد زبان تخصصی علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی است که دانشجو را با مفاهیم کلیدی حوزه های جامعه شناسی و زبان علوم اجتماعی آشنا می سازد.

حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی از گسترده ترین بخش های رشته علوم اجتماعی و به ویژه گرایش جامعه شناسی هستند. از آنجایی که در کنکور کارشناسی ارشد، مطالعه کتب حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی - با وجود ضرورت اما گستردگی و تنوع آن زمان بر است، محمد پورکار، نویسندۀ این کتاب کار، چکیده و تست هایی مهم و استاندارد از این منابع را در 2 بخش (2 کتاب جداگانه) برای آسان سازی مطالعه و درک مفاهیم اساسی این حوزه ها تالیف نموده که هر بخش شامل 9 فصل جامعه شناسی است و هر یک از فصل ها شامل چکیده مطالب اصلی و 100 تست تالیفی (مجموعاً 900 تست) همراه پاسخنامه است.

دانشجویان مربوطه می توانند جهت خودآزمایی خود با تست های کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی، به دانسته های خود در بخش حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی بی افزایند. این کتاب در آسان سازی مطالب، انتقال مفاهیم و تحکیم آموخته ها برای دانشجویان عزیز، گامی محکم است.

در بخشی از کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (2) می خوانیم:

پس از اقتصاددانان کلاسیک، مارکس و وبر به تعریف این مفهوم پرداختند که مارکس با پرولتاریای صنعتی و وبر با طبقه سرمایه دار پروتستان سر و کار داشت. مارکس، علت تقسیم جامعه به طبقات گوناگون را در شیوه تولید جامعه ولی اقتصاددانان کلاسیک در شیوه توزیع می دانند.

به باور سوروکین، طبقات اجتماعی عبارتند از:
- گروه هایی که از لحاظ حقوقی به روی همگان باز ولی در عمل نیمه بسته اند.
- مبتنی بر همبستگی هستند.
- باهم در تضاد یا تخاصم هستند.
- تاحدودی سازمان یافته اند.
- نسبت به وحدت خود تاحدودی آگاهی دارند.
- از ویژگی جوامع غربی هستند.
- توسط مجموعه ای از حقوق و وظایف به هم مرتبط هستند.

به عقیده گورویچ، طبقات اجتماعی نه اجباری هستند و نه اختیاری بلکه گروه های واقعی هستند که با هم تضاد بنیادی دارند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (جلد دوم)

مشخصات کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی

صفحات کتاب : 240

نظرات درباره کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (جلد دوم)