1 / 3

گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (جلد اول)

ویژه کنکور کارشناسی ارشد و آزمون های داخلی مقطع کارشناسی علوم اجتماعی

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (جلد اول)

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 228
16,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (1)، تالیف محمد پورکار، کوشش گردیده که دانشجویان علوم اجتماعی با حوزه ها و مفاهیم اساسی جامعه شناسی آشنا گردند و برای آزمون کنکور کارشناسی ارشد و آزمون های داخلی دانشگاه ها آمادگی لازم را داشته باشند.

حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی از گسترده ترین بخش های رشته علوم اجتماعی و به ویژه گرایش جامعه شناسی است؛ از آنجایی که در کنکور کارشناسی ارشد، مطالعه کتب حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی - با وجود ضرورت اما گستردگی و تنوع آن زمان بر است. از این رو محمد پورکار، نوسندۀ این کتاب، چکیده و تست هایی مهم و استاندارد از این منابع را در 2 بخش (2 کتاب جداگانه) برای آسان سازی مطالعه و درک مفاهیم اساسی این حوزه ها تالیف نموده که هر بخش شامل 9 فصل جامعه شناسی است و هر یک از فصل ها شامل چکیده مطالب اصلی و 100 تست تالیفی (مجموعاً 900 تست) همراه پاسخنامه است.

دانشجویان مربوطه می توانند جهت خودآزمایی خود با تست های کتاب حاضر، به دانسته های خود در بخش حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی بیافزایند. این کتاب در آسان سازی مطالب، انتقال مفاهیم و تحکیم آموخته ها برای دانشجویان عزیز، گامی محکم است.

در بخشی از کتاب گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی (1) می خوانیم:

واژه ارتباط (communication) از ریشه لاتین به معنای اشتراک گرفته شده است و در فارسی به معنای پیوستگی، بستگی و پیوند کاربرد دارد. واژه ارتباط در دایره المعارف عمومی فیشر چنین تعریف شده است: «ارتباط در مفهوم گسترده آن، برای بیان هر نوع انتقال اطلاعات به کار می رود.»

از ارتباط تعاریف دیگری نیز آمده است که عبارتند از:

ادوین اِمِری: ارتباط عبارت از فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتار انسانی از یک فرد به شخص دیگر است.

رشیدپور: ارتباط را جریانی می داند که طی آن، دو نفر یا بیشتر از طریق کاربرد پیام هایی که معنایشان برایشان یکسان است به تبادل افکار، احساسات، نظرها و عقاید خود می پردازند.

ویلبر شرام: مفهوم ارتباط در واقع هماهنگ شدن فرستنده و گیرنده در رابطه با یک پیام ویژه است.

ژان مزون نو: ارتباط به معنای وسیع، مبادله پیام هاست و با الهام از مدل لاسول، هفت پرسش را مطرح می کند:
1-چه کسی می گوید؟
2-چه می گوید؟
3-به چه کسی می گوید؟
4-کجا می گوید؟
5-چگونه می گوید؟
6-برای چه می گوید؟
7-با چه تاثیری می گوید؟

جرج جرنبر: ارتباط را به مفهوم کنش متقابل اجتماعی براساس پیام می داند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : گلچین حوزه ها و مفاهیم جامعه شناسی

صفحات کتاب : 228

فهرست

پیشگفتار
فصل 1: مبانی جامعه شناسی (چکیده)
1/1- مقدمه
2/1- پژوهش جامعه شناختی و روش های آن
3/1- فرهنگ
4/1- منزلت و نقش
5/1- اجتماعی شدن و شخصیت
6/1- گروه های اجتماعی
7/1- نهادهای اجتماعی
8/1- خانواده
9/1- نظارت اجتماعی
10/1- انحرافات اجتماعی
11/1- طبقات اجتماعی
12/1- تحرک اجتماعی
13/1- جمعیت و بوم شناختی
14/1- اجتماع روستایی و اجتماع شهری
15/1- رفتار جمعی
16/1- سازمان های رسمی
17/1- قدرت اجتماعی
18/1- جنبش های اجتماعی
19/1- دگرگونی اجتماعی
تست های فصل 1- مبانی جامعه شناسی
پاسخنامه فصل 1- مبانی جامعه شناسی
فصل 2: جامعه شناسی عمومی (چکیده)
1/2- اصول و کلیات
2/2- سیر تحول جامعه شناسی
3/2- روش های تحقیق در جامعه شناسی
تست های فصل 2- جامعه شناسی عمومی
پاسخنامه فصل 2- جامعه شناسی عمومی
فصل 3: جامعه شناسی گیدنز (چکیده)
1/3- مسائل و دیدگاه ها
2/3- فرهنگ و جامعه
3/3- اجتماعی شدن و دور زندگی
4/3- همنوایی و کجروی
5/3- قشربندی و ساخت طبقاتی
6/3- سیاست، حکومت و دولت
7/3- نهادهای اجتماعی: خانواده، خویشاوندی و ازدواج
تست های فصل 3- جامعه شناسی گیدنز
پاسخنامه فصل 3- جامعه شناسی گیدنز
فصل 4: تغییرات اجتماعی (چکیده)
1/4- مسائل جامعه شناسی تاریخ گرا
2/4- عوامل مسلط تغییر اجتماعی از نظر جامعه شناسان
3/4- کارگزاران (نخبگان) تغییر
4/4- جنبش های اجتماعی
5/4- صنعتی شدن، توسعه و نوسازی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی
6/4- سیستم استعماری و استعمارزدایی
7/4- فرایند انقلابی
تست های فصل4- تغییرات اجتماعی
پاسخنامه فصل 4- تغییرات اجتماعی
فصل 5: جامعه شناسی آموزش و پرورش (چکیده)
1/5- کلیات
2/5- آموزش و پرورش به عنوان نهاد اجتماعی
3/5- کارکردهای آموزش و پرورش
4/5- جامعه پذیری
5/5- پرورش سیاسی
6/5- آموزش و پروش و تغییر اجتماعی
7/5- آموزش و پرورش و قشربندی اجتماعی
8/5- رویکردها و نظریه های جامعه شناختی آموزش و پرورش
تست های فصل 5- جامعه شناسی آموزش و پرورش
پاسخنامه فصل 5- جامعه شناسی آموزش و پرورش
فصل 6: جامعه شناسی خانواده (چکیده)
1/6- مفاهیم اساسی
2/6- نظریات مربوط به تکوین و تحول خانواده
3/6- معیارهای طبقه بندی خانواده
4/6- کارکردهای خانواده
5/6- خویشاوندی
6/6- نظام های خویشاوندی
7/6- شبکه های خویشاوندی
8/6- ازدواج و طلاق
9/6- نظام های زناشویی
10/6- همسرگزینی و همسان گزینی
تست های فصل 6- جامعه شناسی خانواده
پاسخنامه فصل 6- جامعه شناسی خانواده
فصل 7: جامعه شناسی توسعه (چکیده)
1/7- تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن
2/7- پیشگامان توسعه
3/7- نظریه های جامعه شناسی توسعه
6/7- فرایند توسعه در ایران
تست های فصل 7- جامعه شناسی توسعه
پاسخنامه فصل 7- جامعه شناسی توسعه
فصل 8: جامعه شناسی انقلاب (چکیده)
1/8- مقدمه و فرانگرش
2/8- ابعاد تحول انقلابی
3/8- تئوری ها ومدل های تحلیل انقلاب
4/8- مدل و تئوری مارکس درباره انقلاب
5/8- تئوری های مارکسیستی انقلاب
6/8- رویکرد کارکردگرایانه در زمینه انقلاب
7/8- تئوری جامعه توده وار
8/8- رویکردهای روان شناسانه در زمینه انقلاب
تست های فصل 8- جامعه شناسی انقلاب
فصل 9: جامعه شناسی ارتباطات (چکیده)
1/9- دیدگاه هایی پیرامون مفهوم ارتباط
2/9- پیشینه پژوهش در زمبنه ارتباطات سیاسی
3/9- دیدگاه های پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی
4/9- نقش وسایل ارتباط جمعی
5/9- اثرات وسایل ارتباط جمعی
تست های فصل 9- جامعه شناسی ارتباطات
پاسخنامه فصل 9- جامعه شناسی ارتباطات
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات