کتاب اجرای مجازات در ملا عام

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 605.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 143

خلاصه کتاب اجرای مجازات در ملا عام

کتاب اجرای مجازات در ملا عام نوشته ی الهام بیگلری فرد به بررسی مبانی اجرای علنی کیفرها و تأثیر مقتضیات زمان، مکان، تغییر مصالح و مفاسد در برخی از احکام شرعی حاکم بر اجرای مجازات ها پرداخته است.

یکی از مسائل مربوط به اجرای مجازات ها، اجرای علنی یا غیر علنی آن ها می باشد که از چندی پیش محل بحث و مناقشه فراوان قرار گرفته و بازتاب های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است، تا جایی که صدور آیین نامه هایی در این زمینه از سوی نهاد قضایی بی تأثیر از این دغدغه های بین المللی نیست. لذا در این پژوهش بر آنیم که با توجه به نظریات جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و نظرسنجی از متن جامعه به بررسی پیرامون آثار فردی و اجتماعی اجرای علنی کیفرها ضمن توجه به نظر موافقین و مخالفین پرداخته و مشخص نماییم که اهداف و مقاصد مورد نظر از اجرای علنی کیفرها تا چه حد به منصه ظهور رسیده است و بالاخره به این امر اشاره نماییم که استفاده از مطالعات و دستاوردهای علوم جرم شناسی، روان شناسی، علوم اجتماعی و... و نیز در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، شخصیت بزهکار، بافت اجتماعی و فرهنگ و افکار حاکم بر هر جامعه در خصوص انتخاب نوع و شیوه اجرای مجازات به چه میزانی ما را در جهت برخورداری از یک سیاست کیفری پیشرفته و پویا کمک می نماید.

در بخشی از کتاب اجرای مجازات در ملا عام می خوانیم:

عبرت و اصلاح مجرم
یکی از اهداف مجازات ها که از قدیم از ناحیه زمام داران و دولت ها مورد توجه و عنایت بسیار بوده است، ارعاب انگیزی کیفرها از طریق اجرای آن ها در ملأ عام می باشد. تا از آن طریق از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران جلوگیری به عمل آمده و همچنین موجب شود که سایر بزهکاران احتمالی که اندیشه ارتکاب جرم را در سر می پرورانند، مرعوب گردیده و از دست زدن به ارتکاب بزه منصرف گردند.

به عنوان نمونه صد تازیانه خوردن آن هم در حضور گروهی از مومنان کیفر آسانی نیست، این مجازات در حالت عادی می تواند برای متخلف و کسانی که قصد دارند مرتکب جرائم موصوف شوند نوعی حالت بازدارندگی دارد. تحمل مجازات های علنی دارای دو جنبه است، نخست این که از نظر اجتماعی، کیفری است دردآور و هر کسی لذت زودگذر ارتکاب جرائم را بر تحمل این بار گران ترجیح می دهد، دوم این که کیفری است ترزیلی و خوار کننده که حتی اگر کسی از نظر شرایط بدنی به گونه ای باشد که بتواند درد حاصل ازاین مجازات را بپذیرد اما تحمل ننگ و خواری ناشی از تجربه علنی کاری است دشوار چرا که نوعا هر انسانی حتی اگر گناهکار باشد، برای خویش شخصیت و حرمتی قائل است و به هیچ قسمی حاضر نیست جلوی دیگران مورد مواخذه، تأدیب و توهین قرار گیرد. لذا فرد متخلف غالبا حاضر است به تعداد زیادی در خفا شلاق بخورد اما تأدیب در ملأ عام را بر نمی تابد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 143

کنگره : ‏‫‭‭‭BP۱۹۵‭/ب۹۵‮الف‬۳ ۱۳۹۶‬

دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۳۷۵

کتابشناسی ملی : 4953403

شابک : 978-600-8796-83-1

سال نشر : 1396

نظرات