کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 761.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 178

خلاصه کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی

کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی، تالیف فاطمه رمضانی، درباره رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی است که مستلزم صرف هزینه های مختلفی هست و تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده است. این هزینه ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است.

یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیر قراردادی مورد بحث قرار می گیرد. نظر به این که خسارات مذکور از توابع دادرسی است در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است.

با توجه به ماده 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم است را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیر محق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

با این تفاسیر، به نظر می رسد که حتی بعد از صدور حکم قطعی هم بتوان دادخواست مطالبه خسارات دادرسی را در دادگاهی که دادخواست دعوای اصلی مطرح شده است را مطرح نمود چه آن که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی از کم و کیف دعوا اطلاع بیشتری دارد و در این مورد می تواند رأی بهتر و عادلانه تری صادر نماید. با بررسی محاکم در کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی، در می یابیم که از دعاوی مهمی که قابل طرح است دعاوی مربوط به خسارات ناشی از دادرسی است.

کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی پس از ارائه تعریف و قلمرو خسارات دادرسی، شرایط مطالبه و آیین رسیدگی به آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی اثبات نموده و نظر فقها و حقوق دانان را نیز ذکر نموده است.

نظر اکثریت حقوقدانان و فقها بر این بوده است که مبنای خسارات دادرسی قاعده تسبیب است و در هر صورت با تقاضای خواهان قابل مطالبه است و شرایط مطالبه خسارات دادرسی و آیین رسیدگی به آن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت کتاب آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه قضایی به آیین رسیدگی به خسارات دادرسی پرداخته و آراء دادگاه ها و رویه قضایی و نظریات مشورتی که در این مورد صادر شده، نقل نموده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 178

کنگره : ‏‫‬‮‭KMH۸۳۴‏‫‬‮‭/ر۸آ۹ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‬‮‭۳۴۶/۵۵۰۳

کتابشناسی ملی : 4687520

شابک : 978-600-8077-98-5

سال نشر : 1396

نظرات