1 / 3

بررسی تطبیقی جرم پول شویی در نظام کنونی

ناشر : قانون یار

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب بررسی تطبیقی جرم پول شویی در نظام کنونی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 776.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 200
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

از زمانی که پدیده های اجتماعی متحول شده و مؤلفه های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و ... پا به عرصه ی ظهور گذاشتند، زمینه های تغییر این اجتماع به شکل دولت کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه ی بین المللی اولیه که مخلوق اراده ی دولت ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده اند. از نگرش جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه های ارتکاب آن در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین المللی جدید، ظهور پدیده های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان یافته فراهم کرده است ...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 200

کنگره : ‏‫‭HV۸۰۷۹/پ۹‮‬‏‫‬‮‭ر۴ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‭‏‫‭۳۶۴/۱۶۸

کتابشناسی ملی : 5033644

شابک : 978-600-8796-97-8

سال نشر : 1395

فهرست

مقدمه
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول شویی
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول شویی
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری پول شویی
بند دوم: مبانی جرم شناسانه
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم انگاری پول شویی
فصل دوم:
اوصاف، مراحل و روش های جرم پول شویی
مبحث اول: اوصاف جرم پول شویی
بند اول: سازمان یافتگی
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان
بند سوم: فراملی بودن
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا
مبحث دوم: مراحل جرم پول شویی
بند اول: استقرار
بند دوم: استتار
مبحث سوم: روش های جرم پول شویی
بند اول: استفاده از سیستم بانکی
بند دوم: استفاده از پوشش های تجاری مشروع
بند سوم: استفاده از پناهگاه های پولی و مالیاتی
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی
فصل سوم:
عناصر جرم پول شویی
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول شویی
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول شویی
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول شویی
بند دوم: موضوع جرم پول شویی
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول شویی
مبحث سوم: عنصر روانی
بند اول: سوءنیت عام
بند دوم: سوءنیت خاص
فصل چهارم:
پاسخ های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول شویی
مبحث اول: پاسخ های نظام حقوق کیفری
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک ها و موسسات مالی
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
مبحث دوم: نحوه رسیدگی
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول شویی
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول شویی
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل
نتیجه گیری پایانی
منابع
منابع عربی:

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات