1 / 3

تاثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد

ناشر : قانون یار

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب تاثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 379.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 103
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد نوشته ی حسن جعفری، انواع سکوت و رابطه ی مستقیم و غیر مستقیمش با اذن، اجازه، رضایت، اقرار و اصول، قواعد و استثناهای حاکم بر آن را در مواد قانون مدنی و قواعد فقهی مورد پژوهش و تحلیل قرار می دهد.

در بیان کلی سکوتی که شخص ساکت در حین انعقاد عقد می کند تأثیری بر روابط حقوقی وی ندارد و نمی تواند منجر به انعقاد عقد گردد. برخلاف آنچه که به نظر می رسد در خصوص نقشی که سکوت و تأثیر آن در زندگی روزمره افراد دارد، سکوت در مواردی خاص به صورت استثنایی دلالت بر اراده ی ضمنی شخص ساکت دارد. این موارد را اکثر فقها و حقوق دانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته اند ولی موارد آن محدود به مواردی خاص و معین می باشد.

یکی از موضوعات مهم حقوقی «اراده» و تأثیر آن در اعمال حقوقی است، به طوری که وجه تمییز دو مفهوم «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» وجود اراده در اعمال حقوقی است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثی است که در این حوزه مطرح می شود. در میان روش های مختلف اعلان اراده مانند بیان لفظی، نوشته و اشاره، «سکوت» نیز به عنوان یکی از این طرق مورد بحث قرار گرفته است.

اراده حقوقی متشکل از ایجاب و قبول می باشد. از آنجایی که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد، سکوت تنها می تواند با احراز شرایط، دال بر قبول باشد نه ایجاب، چرا که ایجاب امر وجودی است و اعلان آن به وسیله امر عدمی محال است. همچنین به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول فقهای امامیه، می توان بیان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرینه همراه و متناسب است، وسیله ای معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمی باشد.

این کتاب در ابتدا اثر سکوت طرفین در هنگام انعقاد عقد و واژه ی سکوت را در اصطلاح و عرف جامعه مورد تبیین قرار داده است و به شناخت انواع سکوت در عالم سکوت می پردازد. بعد از شناخت این مبحث، شیوه های ابراز اراده برای انعقاد عقد و آثار و موارد دلالت سکوت را نسبت به قرارداد و متعاملین مورد بحث و تحلیل قرار داده است و در نهایت در رابطه با اثر حقوقی سکوت به عنوان یکی از لوازم اعلام اراده در انعقاد عقد به بررسی در این باره می پردازد.

در بخشی از کتاب تأثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد می خوانیم:

چنانچه طرفین ضمن قراردادی که از قبل بین آن ها وجود داشته توافق نمایند که سکوت هر یک در برابر ایجاب طرف دیگر به منزله پذیرش آن ایجاب است. و یا چنانچه ایجاب ظرف مدت معین رد نشود و یا قرار داد بعد از انقضای مدت فسخ نشود سکوت به منزله قبل ایجاب و قرار داد است. مانند این تولید کننده و توزیع کننده کالا ضمن قرار داد منعقده توافق کنند چنانچه کالاهای ارسالی طبق شرایط معین با ثمن معلوم برای او ارسال گردد و طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ تحویل ایجاب را رد ننمایید، ایجاب قبول شده محسوب می شود.

بنابراین عقد بین طرفین منعقد شده زیرا هر چند سکوت به خودی خود و بدون قرینه دلالت بر چیزی ندارد. ولی توافق طرفین مبنی بر این که هر گاه ایجاب ظرف ده روز به وسیله مخاطب رد نشود، ایجاب مزبور قبول شده محسوب گردد، سکوت مخاطب همواره با قرینه رد نکردن آن ایجاب و همچنین تحویل کالا همراه است در این فرض سکوت دیگر مبهم نیست بلکه دلالت بر قبول می کند و بیع کالای مزبور بین طرفین منعقد و لازم الاجرا می شود.

همچنین است در مواردی که بین طرفین چنین قرار دادی وجود ندارد ولی عرف مسلم و متداول بین طرفین بر این روال است که سکوت به منزله قبول باشد. مانند این که بین طرفین معاملات مستمر متداول گردیده که یک طرف بدون این که منتظر قبول باشد برای دیگر کالا بفرستید و دیگر نیز بدون این که قبول نماید کالا را تحویل و ثمن را بپردازد. بنابراین چنین عرف تجاری یا طبیعت معاملات جاری که به سکوت اعتبار می دهد و آن را به منزله قبول می دانند نیز در حکم قانون و لازم الاجرا است. زیرا عرف جاری و متداول بین تجار یکی از منابع حقوق است و قانون نیز به این منابع مسلم و شناخته شده احترام می گذارد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 103

کنگره : KMH۸۵۸‏‫‭/ج۷ت۲ ۱۳۹۶

دیویی : ۳۴۶/۵۵۰۲

کتابشناسی ملی : 4704434

شابک : 978-600-8796-15-2‬

سال نشر : 1396

فهرست

مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: بررسی شیوه های ابراز اراده برای انعقاد عقد
فصل سوم: بررسی موارد دلالت سکوت و آثار آن نسبت به قرارداد و متعاملین
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات