کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 698.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 127

خلاصه کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا

محمدامین توکلی هرسینی و حمزه ملکی در کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا، به بررسی انواع توافقات متضاد با رقابت و معیارهای بی اعتباری آن ها پرداخته است.

هدف و غایت حقوق رقابت تجارتی عبارت از این است که قدرت تجارتی بالقوه یا موجود واحدهای بازرگانی را در جهت منافع یا مصالح عمومی کنترل نماید که این مهم را با حفظ اقتصاد رقابتی به وسیلۀ ممنوع نمودن اقدامات انحصارگرانه شرکت ها یا تحریم ادغام واحدهای تجارتی که موجب تمرکز نامطلوب قدرت بازار در دست چنین شرکت هایی می گردد، صورت می دهد.

در نظام های اقصادی متفاوت راه حل های گوناگونی برای افزایش کارآمدی ارائه شده است. در این میان برخی از نظام ها شرط اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی را وجود رقابت آزاد در بازار می دانند. به عقیده اینان رقابت آزاد تجاری مهم ترین و تنها موقعیتی است که در آن فعالان تجاری حداکثر تلاش خود را برای افزایش تولید و کاهش هزینه به کار می برند. ضمانت اجرای حفظ این رقابت، حقوق رقابت نامیده می شود.

بنابراین، حقوق رقابت مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت تجاری، بر پایۀ تئوری بازار آزاد و در راستای ایجاد شرایط رقابتی در بازار است. مهم ترین بخش حقوق رقابت بیان ویژگی های توافقات ضد رقابتی است که از طرف فعالان اقتصادی صورت می گیرد. ممکن است تجار در راستای افزایش قدرت اقتصادی خود و به دست آوردن انحصار، ساز و کاری ایجاد نمایند که نتیجه نهایی آن بر هم خوردن ضوابط رقابتی بازار است.

در مورد سابقۀ تاریخی حقوق رقابت در اروپا بین حقوقدانان اختلاف است. مثلاً برخی قائل بر این هستند که حقوق رقابت در اروپا برگرفته از قانون ضدانحصار آمریکا است بدین توضیح که بعد از جنگ جهانی و سقوط هیتلر، آمریکاییان قبل از اینکه اداره کامل امور را به دولت جدید آلمان واگذار کنند اقدام به توسعه حقوق انحصار در آلمان نمودند.

اگرچه کشورهای اروپایی در پذیرش و درک اهمیت قوانین حمایت از رقابت در توسعۀ قدرت اقتصادی و تضمین کارکرد صحیح بازارهای خود در ابتدا دنباله روی آمریکایی ها بودند اما امروزه و به ویژه در بیست سال اخیر این حوزه از چنان گسترش و عمقی برخوردار شده است که در کنار حقوق رقابت ایالات متحده، بی تردید باید از حقوق رقابت اتحادیه اروپا به عنوان دومین نظام بزرگ حقوق رقابت نام برد که اصول و مبنای آن در بسیاری از کشورهای دیگر نفوذ یافته است.

در بخشی از کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا می خوانیم:

قیمت گذاری گزاف؛ از رفتارهای ضد رقابتی مرتبط با فعالان تجاری با وضع غالب، تعیین قیمت های گزاف و افراطی است. تعیین قیمت های افراطی از جانب یکی از عرضه کنندگان موجب ایراد ضرر به مصرف کننده نمی گردد زیرا این امکان برای او فراهم است که به راحتی منبع عرضه خود را تغییر دهد. اما وضعیت غالب در بازار سبب می شود این تغییر دادن عرضه و جایگزین کردن او، به راحتی امکان پذیر نباشد.

بنابراین گران فروشی و تحمیل قیمت هایی که بیش از ارزش متعارف یا بیش از ارزش هزینه های تولید به علاوه سود عادلانه هستند. این امر به شرایط سه گانه مذکور منوط است و به تنهایی مشمول قانون رقابت و ضمانت اجراهای آن نیست، اگرچه صرف گران فروشی مشمول مقررات دیگری همچون قانون تعزیرات خواهد بود.

قیمت گذاری تهاجمی در اکثر مواقع لازمه ی رقابت و از موجبات تشدید آن است که قطعا به سود مصرف کنندگان بوده و ایجاد کارایی می کند. در صورتی که بنگاهی به آن مبادرت ورزد دیگران مجبور به کاهش قیمت خود تا حد معقولی خواهند شد. البته اگر اثر این قیمت گذاری باعث شود که رقبا برای بقا چاره ای جز پایین آوردن قیمت به کمتر از هزینه ی تمام شده ی خود نداشته باشند میان دو فرض باید قائل به تفکیک شد یا این بنگاه ها ناکارامد هستند که وظیفه حقوق رقابت محافظت از آن ها نیست یا اینکه کارامد می باشند که در این صورت، قیمت گذاری تهاجمی توجیه اقتصادی ندارد و منجر به اخراج رقبا می شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 127

کنگره : ‏‫‬‮‭KMH۳۲۴۲‏‫‬‮‭/ت۹ر۷ ۱۳۹۷

دیویی : ‏‫‬‮‭۳۴۳/۵۵۰۷۲‬‬

کتابشناسی ملی : 5119061

شابک : ‫‭978-622-6055-01-7

سال نشر : 1397

نظرات