1 / 3

اخلاق پزشکی

در ترازوی حکمت و شریعت

موضوعات


دانلود کتاب اخلاق پزشکی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 165
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

واژه اخلاق جمع خلق (به ضم خ) است و به معنی سجیه و باطن و طبع است. در مقابل واژه خلق (به فتح خ) که به معنی صورت و ظاهر است. بعضی از لغت دانان اینگونه مقایسه کرده اند که انسان دارای شکل ظاهری و باطنی است که اوصاف ظاهری او همان خلق(به فتح خ) اوست و اوصاف باطنی او خلق (به ضم خ) است.

اما از مجموع تعاریفی که در باره اخلاق به عنوان یک علم مطرح شده است می توان نتیجه گرفت که علم اخلاق یکی ازشاخه های علوم بشری است که موضوع آن، رفتار انسان است که از خصلت یا ملکه نفسانی نشأت گرفته است. اخلاق از این جهت که در مورد رفتار انسان بحث می کند نظیر روانشناسی و تعلیم و تربیت است. لکن از آن جهت که تغییر رفتار را از منظر صفات درونی ملاحظه می کند، با این دیگر علوم رفتاری تفاوت دارد.

پس تغییر رفتار در اخلاق به معنی تغییر صفت درونی یا ملکه نفسانی است که منشأ رفتار است و باعث می شود رفتار به سهولت از انسان سر بزند و به بیان دیگر می توان گفت که واژه اخلاق از نظر گستردگی مفهوم هم به صفات نفسانی رسوخ یافته و هم به رفتارهای بیرونی اطلاق می شود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 165

کنگره : R725/59

دیویی : 174/2

کتابشناسی ملی : 5795567

شابک : 978-600-369-138-4

سال نشر : 1398

فهرست

تقدیم
تشکر
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1- تعریف اخلاق
2- فلسفه اخلاق
3- اخلاق حرفه ای
سوم: شایسته سالاری و امانت داری
4- اخلاق پزشکی
5- پیشینه اخلاق پزشکی
6- استقلال اخلاق پزشکی
7- حیات زیستی و مقام انسانی
فصل دوم: دین و اخلاق
1- مفهوم شناسی دین و اخلاق
2- رابطه دین و اخلاق
3-فعل اخلاقی در داوری دینی
فصل سوم: اسلام و پزشکی
1- ارزش پزشکی از نظراسلام
2- رابطه اسلام و پزشکی از نگاه فلسفی
3- روش شناسی دین در تحلیل گزاره های پزشکی
فصل چهارم: مکاتب اخلاقی
1- مکاتب غایت گرایانه
2- مکاتب وظیفه گرایانه
4- اصول چهارگانه اخلاق پزشکی
فصل پنجم: رفتارشناسی پزشکی
1- حقوق بیمار و رفتارشناسی پزشکان
2- اخلاق در معاینه بیماران
3- ویژگی های اخلاقی برای پزشکان
فصل ششم: مسؤلیت پذیری اخلاقی و حقوقی درحرفه پزشکی
1- مسؤلیت اخلاقی
2- مسؤلیت حقوقی
3- ضمان و برائت
فصل هفتم: حقوق پزشک بر بیمار
1- جنبه های مختلف شخصیت پزشک
2- وظائف پزشک
3- حقوق پزشک بر بیمار، جامعه و دولت
فصل هشتم: عرفان و اخلاق پزشکی
1- باورهای شهودی و حقایق باطنی
2- رفتارشناسی عارفانه در اخلاق پزشکی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات