1 / 3

تضمین و کنترل کیفیت میکروبی

فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

موضوعات


دانلود کتاب تضمین و کنترل کیفیت میکروبی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 3.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 245
23,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

میکروارگانیسم ها تأثیر زیادی برروی کیفیت مواد مختلف از جمله مواد داروئی، از ماده اولیه گرفته تا فرآورده ساخته شده و فرآورده های آرایشی و بهداشتی دارند. لذا در ساخت آن ها کنترل و تضمین کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است. به این مفهوم که مصرف کننده فرآورده از سلامت و اثربخشی فرآورده مطمئن شود و همین طور پذیرش آن برای او قابل قبول باشد. برای رسیدن به چنین محصولی در مرحله اول ساخت فرآورده تک دوز و استریل به نظر راه پیشنهادی مناسبی می باشد.

ولی بررسی آن از جنبه های مختلف این راه را مردود می شمارد. اول این که از نظر اقتصادی ساخت تمام فرآورده ها به جز انواع خاص با بسته بندی تک دوز مقرون به صرفه نیست و دوم این که انسان از بدو تولد و با ورود به این دنیا با محیط اطراف خود و انواع مواد که استریل نمی باشند روبرو است و استفاده از چنین فرآورده هایی او را از جنبه های دیگر با مشکل مواجه می کند. در این کتاب به بررسی آلودگی میکروبی داروها و فرآورده های آرایشی و بهداشتی از جنبه های مختلف، و در مراحل متفاوت، از ماده اولیه تا ساخت و استفاده، نگاه ویژه می شود.

باید دانست که در تعیین پتانسی (قدرت اثر) برخی مواد از جمله آنتی بیوتیک ها، میکروارگانیسم ها به منزله ابزارهای آنالیز عمل کرده و مقدار آن ماده را در مقایسه با استاندارد تعیین می کنند که این از اهمیت ویژه ای در کنترل میکروبی دارو برخوردار است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 245

کنگره : RA778/5

دیویی : 613/4076

کتابشناسی ملی : 5819755

شابک : ‏‫‭978-600-369-132-2‬‬

سال نشر : 1398

فهرست

مقدمه مؤلفین
پیشگفتاری بر کتاب
فصل اول: آلودگی میکروبی: فساد و خطر
1- مقدمه
2- آلودگی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی
3- منابع آلودگی میکروبی فرآورده ها
4- عوامل مؤثر بر زنده مانی و رشد میکروب ها در فرآورده
5- فساد میکروبی فرآورده های دارویی
6- خطرات عفونت ناشی از آلودگی میکروبی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی
7- نتیجه گیری
منابع
فصل دوّم: استانداردهای میکروبی انواع فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی
1- مقدمه
2- استانداردهای میکروبی
3- نتیجه گیری
منابع
فصل سوم: پیشگیری از آلودگی میکروبی فرآورده ها بر اساسGMP
1- عملیات خوب ساخت GMP (Good Manufacturing Practice)
2- تاریخچه شکل گیری GMP
3- الزامات GMP
4- قوانین یا اصول GMP سازمان بهداشت جهانی
5- نتیجه گیری
منابع
فصل چهارم: محدودیت آلودگی میکروبی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی غیر استریل
1- مقدمه
2- آلودگی میکروبی در فرآورده های غیراستریل
3- محدودیت کمی و کیفی میکروب ها در انواع فرآورده ها
4- مروری کلی بر خصوصیات آزمایش های محدودیت میکروبی
5- روش آزمایش محدودیت میکروبی
6- تاریخچه و امکان همسان سازی تست های محدودیت میکروبی
7- نتیجه گیری
منابع
فصل پنجم: آب های دارویی و کنترل آن ها
1- ذرات جامد
2- مواد یونی
3- آب همودیالیز (Water for Hemodialysis Applications)
4- آب های با کاربرد دارویی (Water for Pharmaceutical Purposes)
5- آب هایی که در مونوگراف ها نیامده اند و در تولید مورد استفاده قرار می گیرند
6- ملاحظات میکروبی
7- نتیجه گیری
منابع
فصل ششم: روش های سریع (جدید) و روش های جایگزین در ارزیابی کنترل میکروبیولوژیکی
1- مقدمه
2- علت جایگزینی روش های سریع به جای روش های استاندارد
3- انواع روش های سریع
4- نتیجه گیری
منابع
فصل هفتم: اثر بخشی عوامل ضد میکروبی غیر آنتی بیوتیکی در فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی
1- مقدمه و تعاریف
2- ارزیابی مقدماتی ماده ضد میکروبی
3- مواد محافظ ضد میکروبی
4- حفاظت فرآورده با استفاده از مواد ضد میکروبی
5- ارزیابی پایداری میکروبی فرمولاسیون (آزمایش چالش)
(Preservative Effectiveness Test- Challenge Test)
6- بررسی قدرت اثر مواد محافظ ضد میکروبی (Antimicrobial Effectiveness Test)
7- مواد ضد میکروبی
8- نتیجه گیری
منابع
فصل هشتم: استریلیزاسیون و انواع روش های فیزیکی و شیمیایی حذف میکروارگانیسم ها
1- اهمیت موضوع
2- مقدمه
3- کینتیک های غیر فعال سازی سلول
4- ارزش D یا زمان کاهش اعشاری
5- ارزش Z
6- استفاده از فرآیندهای فیزیکی جهت استریل کردن
6-2 اشعه
3- استفاده از فرآیندهای شیمیایی جهت از بین بردن میکروب ها
4- استفاده از روش های مکانیکی جهت حذف میکروب ها (استریلیزاسیون از طریق فیلتر کردن)
5- کاربرد ضد میکروبی مواد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
6- ضدعفونی کنندگان با قدرت بالا
7- نکات آماری در آزمایش استریلیتی و تضمین سطح استریلیتی
8- محدوده عمل عوامل شیمیایی
9- محدودیت های روش های استریلیزاسیون
10- نتیجه گیری
منابع
فصل نهم: اصول و مکانیسم عمل روش های ضد میکروبی
1- مقدمه
2- سمیت انتخابی مواد ضدمیکروبی جهت از بین بردن میکروارگانیسم ها
3- محل های هدف سلولی در عمل ضد میکروبی عوامل شیمیائی
4- محل های هدف سلولی در عمل ضد میکروبی فرآیندهای فیزیکی
5- نتیجه گیری
منابع
فصل دهم: کنترل استریلیزاسیون و آزمایش استریلیتی
1- مقدمه
2- معرف های استریلیزاسیون
2-2 معرف های شیمیائی
3- آزمایش استریلیتی
4- نتیجه گیری
منابع
فصل یازدهم: استفاده از میکروارگانیسم ها در تعیین مقدار مواد (میکروبیولوژی تجزیه ای)
1- مقدمه
2- ارگانیسم های مورد مصرف و شرایط لازم
3- روش های انتشار و کدورت سنجی در سنجش میکروبیولوژیکی
4- نتیجه گیری
منابع
فهرست الفبایی
ایندکس ها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات