کتاب ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی به روش ساختارمند عینی (OSCE)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 4.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 237

خلاصه کتاب ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی به روش ساختارمند عینی (OSCE)

دانشجویان رشته پزشکی عمومی می بایست از سطح شایستگی قابل قبولی در بکارگیری مهارتهای مناسب و موثر در مواجهه با بیمار برخوردار باشند.

باعنایت به تاکید وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اجرای ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان در پایان دوره پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی مشهد نیز باتوجه به رسالت خویش در تامین سلامت جامعه و با توجه به آنکه مجری این فرایند آموزشی می باشد و از آنجایکه این ارزیابی ها باید شرایط استانداردی تا حد امکان مشابه با شرایط فعالیت پزشک در جامعه داشته باشد، تصمیم به تدوین کتابچه ای در این رابطه نمود ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 237

کنگره : ‏‫‬‭R817 /آ6‏‫‬‭‏‫‬‭‏‫‭‮الف‬4 1398

دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭‬‭610/7055

کتابشناسی ملی : 5590631

شابک : 978-600-369-131-5

سال نشر : 1398

نظرات