کتاب ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی به روش ساختارمند عینی (OSCE)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی به روش ساختارمند عینی (OSCE)

حجم دانلود: 4.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 237

دانشجویان رشته پزشکی عمومی می بایست از سطح شایستگی قابل قبولی در بکارگیری مهارتهای مناسب و موثر در مواجهه با بیمار برخوردار باشند.

باعنایت به تاکید وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اجرای ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان در پایان دوره پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی مشهد نیز باتوجه به رسالت خویش در تامین سلامت جامعه و با توجه به آنکه مجری این فرایند آموزشی می باشد و از آنجایکه این ارزیابی ها باید شرایط استانداردی تا حد امکان مشابه با شرایط فعالیت پزشک در جامعه داشته باشد، تصمیم به تدوین کتابچه ای در این رابطه نمود ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی به روش ساختارمند عینی (OSCE)

مشخصات کتاب ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی به روش ساختارمند عینی (OSCE)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 237

کنگره : ‏‫‬‭R817 /آ6‏‫‬‭‏‫‬‭‏‫‭‮الف‬4 1398

دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭‬‭610/7055

کتابشناسی ملی : 5590631

شابک : 978-600-369-131-5

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی عمومی به روش ساختارمند عینی (OSCE)