لیلی و مجنون

5 از 1 نظر

خلاصه اثر

جمال الدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤیَّد، متخلص به نظامی و مشهور به حکیم نظامی از زبان آوران و پیش قراولان ادبیات داستانی و منظومه های عاشقانه است.داستان لیلی و مجنون قبل از نظامی خلق شد اما با زبان شیوا و خوش آهنگ حکیم گنجه، نظامی گنجوی جاودانه شد. نظامی که خود در جوانی همسرش را از دست داد به خوبی از پس روایت داستان برآمده است.

لیلی و مجنون دو دلداده از قبایل عرب هستند. در واقع نام اصلی مجنون قیس است که به دلیل شوریدگی هایش مجنون لقب گرفت.قیس یا همان مجنون در مکتب خانه دلداده لیلی می شود و خبر این دلدادگی به گوش پدر لیلی و قبیله اش می رسد. همین امر منجر به ممانعت پدر لیلی و در نهایت بیقزازی های مجنون می شود. لازم به ذکر است که نظامی در عین بیان زیبایی های عشق خالص زمین مجنون را بسیار لطیف و خداشناس معرفی می کند و همین خصوصیات بر جذابیت داستان می افزاید. نظامی علاوه بر لیلی مجنون آثار فاخر دیگری هم دارد که بیشتر آنها در خمسه نظامی آمده است.

لیلی و مجنون دو دلداده از قبایل عرب هستند. در واقع نام اصلی مجنون قیس است که به دلیل شوریدگی هایش مجنون لقب گرفت. داستان لیلی و مجنون قبل از نظامی خلق شد اما با زبان شیوا و خوش آهنگ حکیم گنجه، نظامی گنجوی جاودانه شد. نظامی که خود در جوانی همسرش را از دست داد به خوبی از پس روایت داستان برآمده است .قیس یا همان مجنون در مکتب خانه دلداده لیلی می شود و خبر این دلدادگی به گوش پدر لیلی و قبیله اش می رسد. همین امر منجر به ممانعت پدر لیلی و در نهایت بیقراری های مجنون می شود. لازم به ذکر است که نظامی در عین بیان زیبایی های عشق خالص زمینی، مجنون را بسیار لطیف و خداشناس معرفی می کند و همین خصوصیات به جذابیت داستان می افزاید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

کنگره : PIR8201 ‭/ط5847‏‫‬‮‭ل9 1391

دیویی : 8‮فا‬3/62

نظرات