پوست گردو

5 از 1 نظر

خلاصه اثر

روایت های عجیب غریب همیشه موردتوجه مخاطبان جدی ادبیات داستانی بوده اند؛ روایت هایی از زبان شخصیت های غیرمعمولی و خاص. شخصیت هایی که غیرانسانی هستند و از منظری متفاوت به دنیا و ماجراها نگاه می کنند.

در رمان پوست گردو نیز ما با روایت و شخصیت متفاوتی روبه رو هستیم که اتفاقات را بی کم وکاست توصیف می کند. اگر این راوی، یک جنین باشد و هنوز پا به این دنیا نگذاشته باشد، اما روایت داستان را بر عهده داشته باشد، جالب نیست؟ قطعا جالب است. این راوی متفاوت و این جنین حاضر در رحم مادر، روایتگر کتاب صوتی پوست گردو است.

درباره کتاب صوتی پوست گردو:
تمام منحصربه فرد بودن کتاب صوتی پوست گردو که بیشتر مخاطبان و منتقدان به آن اشاره کرده اند، انتخاب یک جنینِ داخلِ شکم مادر برای روایت داستان و دنیای بیرون است. مادر این جنین در ماه های آخر بارداری است، اما نقطه اوج و تعلیق داستان جایی است که جنین پی می برد، مادرش قصد دارد به همراه معشوق، همسرش را یعنی پدر فرزندش را به قتل برساند.

جنین در شکم مادرش از طریق شنیدن پادکست ها و اخبار و همچنین اشعار پدرش با دنیا آشنا می شود و از همه چیز مثل ادبیات، سیاست، روانشناسی و... اطلاعات اندکی قبل از تولد کسب کرده است.

تردید و خیانت از درون مایه های مهم این رمان کم حجم هستند. جنین نیز از همان داخل پوسته شاهد نقشه مادر و معشوقش برای قتل پدر نادیده اش است. از این رو این، او با تردید برای دوست داشتن و نفرت از مادرش نیز مواجه است که با هنرمندی در داستان نشان داده می شود. این کتاب صوتی تا حدودی پیرنگی جنایی هم دارد و همین باعث می شود که مخاطب یک نفس کتاب را بدون وقفه بشنود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات