1 / 3

قرآن کریم و جریان های فکری جهان

موضوعات


دانلود کتاب قرآن کریم و جریان های فکری جهان

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 2.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 503
13,900 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب قرآن کریم و جریان های فکری جهان نوشته فاروق صفی زاده، به بررسی و شناخت قرآن و اسلام، نقد و تفسیر تفکرات و اندیشه های عرفانی اوشو، بررسی عرفان حلقه و به طور کلی جنبه های قرآنی عرفان می پردازد.

مسئله شناخت و معرفت، برای فیلسوفان، عارفان و اندیشمندان بسیار بااهمیت است و هر کدام متناسب با نظرات و اندیشه های خود، بیانیات متفاوت و مختلفی در این خصوص داشته اند که نزد عموم مردم باارزش و معتبر است به طوری که حداقل در گفتگوهای روزمره این جمله را زیاد می شنویم که فلانی آدم بامعرفتی است.

این کتاب عرفان های کاذب در دنیا را نقد و تفسیر می کند. اندیشه های وین دایر، آنتونی رابینزف فرقه شیطان پرستی، رمز موفقیت از دیدگاه قرآن و امام علی، فراماسونری و... از جمله مواردی است که در این اثر به آن ها پرداخته شده است.

در بخشی از کتاب قرآن کریم و جریان های فکری جهان می خوانیم:

آن چه که در آرزو مطرح است نامحدود بودن آرزوهاست و در این میان انسان با دستیابی بر آرزوهای خود، آرامش پیدا می کند و اگر این آرزوها درست مدیریت نشود، آرزومند، سراب را آب می پندارد و همه عمر، در طلب سراب می دود. مرگش فرا می رسد، اما چیزی را می خواهد که بدان، دست پیدا نمی کند و اگر به چیزی که خیال می کرد در آرزوی آن است، دست یافت، مطلوب خود را در آن نمی بیند. لذا هیچ گاه در زندگی احساس راحتی و آرامش ندارد و به گفته امام علی علیه السلام: مَن سَعی فی طَلَب السرابِ طالَ تَعَبُهُ وکَثُرَ عَطَشُهُ. امَن أملَ الری مِنَ السرابِ خابَ أمَلُهُ وماتَ بِعَطَشهِ هر که در طلب سراب بکوشد، زحمت او به درازا می کشد و تشنگی اش افزون می شود. هر که سیرابی از سراب را آرزو کند، به آرزویش نمی رسد و از تشنگی می میرد.

به منظور مدیریت آرزو ها، ابتدا باید دید که فطرت انسان در جستجوی چیست و آن گاه، آرزوهای درست را از آرزوهای نادرست جدا کرد. سپس با تمام توان برای رسیدن به آرزوهای فطری حقیقی و اجتناب از آرزوهای کاذب کوشید.

خداوند متعال، با دادن این خصوصیت فطری به انسان، در حقیقت، آموزگارِ آرزومندان خویش است و گویا به انسان می گوید: گم شده تو منم. مطلوب و مأمول حقیقی تو منم. تو مرا که کمال مطلق هستم، می خواهی و نمی دانی. همه آرزوها به من ختم می شود و بدین جهت، اهل معرفت به من عشق می ورزند و نهایت آرزوهای آنان، بلکه بالاتر از آرزوی آنان منم.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 503

کنگره : ‫BP605‭‬ ‭/ع4‏‫‭‏‫‌‫‬‭ص7 1396‬‬

دیویی : 299/93

کتابشناسی ملی : 4022683

شابک : 978-964-236-706-1‬‬

سال نشر : 1396

فهرست

مقدمه
اهمیت معرفت و شناخت در زندگی انسان
معنی شناخت
امکان شناخت
منابع شناخت
1. فطرت
2. عقل
3. تجربه و تاریخ
4. وحی آیات و روایات
5. قلب، دل
6. طبیعت
نکاتی درمورد منابع شناخت
ابزارهای شناخت
1. حواس پنج گانه
2. دل
عرفان
چیستی عرفان کاذب
شاخصه های عرفان کاذب
تمایز عرفان حقیقی از عرفان های دروغین
عرفان ناب امام خمینی
نتایج درک درست عرفان
عرفان حقیقی
ابعاد عرفان
تاریخچه عرفان
عرفان حقیقی یا دروغین
مفهوم عرفان و تصوف
عرفان نظری و عملی
عرفان دروغین
عرفان کاذب و سراب معنویت
بدعت مسیحی و تحریف یهودی
عرفان کیهانی
ویژگی های عرفان
تفاوت علم و عرفان
جاذبه و نفوذ عرفان
شرایط سلوک
محاسبه
آثار و فوائد گرسنگی سالک
تناقض عرفان کیهانی با آیات قرآن
قرآن، منشأ عرفان اسلامی
علی، الگوی تبعیت
عرفان، میراث انبیا و ائمه
عرفان حقیقی اسلام
ویژگی های عرفان های کاذب و دروغین
1. نادیده گرفتن خدا به عنوان هدف غایی
2. اکنکار
3. خردستیزی و منطق گریزی
4. شریعت ستیزی و فقه گریزی
اعجاز قرآن از نظر علوم روز
برخورد الکتریسیته
برق نشانه ای از قدرت و عظمت خداست
رعد و برق چیست؟
خطرات رعد و برق و صاعقه
فواید رعد و برق
اتساع زمانی: معجزه ی قرآن
فتح کرات دیگر در قرآن
نیوتن و انکسار نور
قرآن و علم روز
از یک توده گازی شکل تا آسمان ها و زمین
نسبت عمر دنیا به عمر زمین
سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی
نسبت مساحت دریاها با خشکی ها
ترتیب شب و روز
گسترش جهان هستی
کوه ها در قرآن
جنین انسان در قرآن جنین شناسی درست و دقیق
دریاها و رودخانه ها در قرآن
عمق دریاها و موج های داخلی دریاها در قرآن
آیات علمی موجود در قرآن
نظرات علمی قرآن در مورد باد و باران
نظرات علمی قرآن درمورد جهان جنین
نظرات علمی قرآن درمورد بهداشت و دانش پزشکی و حشره شناسی
نظرات علمی قرآن درمورد فضا و مسافرت به فضا
برابری در قرآن
اعجاز نجومی قرآن
پیشینه
مفهوم شناسی
موارد اعجاز از نگاه نویسندگان
1. مراحل خلقت
2. رتق و فتق
3. دخان
4. جاذبه عمومی
5. گسترش آسمان
6. پیچیده شدن آسمان
7. آسمان دارای بازگشت
8. آسمان مکانی محفوظ
9. آسمانی آراسته
10. آسمان؛ ساختمان واره ای منسجم
11. حرکت در مسیر خمیده و تاریک
12. هفت آسمان
13. سختی تنفس در طبقات بالای جو
14. شکاف های زمین
15. گسترش زمین
16. مشرقین و مغربین
17. مشارق و مغارب
19. حرکت خورشید
20. دخان در آخرت
21. کوه ها، میخ های زمین
22. خاموشی خورشید
23. نور خورشید و ماه
خاتمه
تفکر الحادی و الهی
اصالت عقل و اصالت حس
1. تفاوت محوری اصالت عقل و اصالت حس
2. تفاوت قلمرو منطق موحدان و ملحدان
3. تفاوت آثار منطق موحدان و ملحدان
اسلام و نسبت آن با دنیا
پاسخ استاد علامه طباطبائی ره
خطر افراط متحجرانه و تفریط روشنفکرانه
راه میانه در نگرش به احکام اسلامی
تشویق به تلاش در تولید و قناعت در مصرف
اوشو و جنبش های نو پدید عرفانی
اوشو و بازی عشق و عرفان
تمایز عرفان اسلامی با عرفان اوشو
نکاتی که باید گفت
اوشو در ایران
معرفی کتاب «اوشو از واقعیت تا خلسه»
مکتب اوشو، عرفان یا ضدعرفان 3
نقد نظریه کولی کیهانی اوشو در مورد خانواده
تعالیم اوشو
بشریت نوین انسان نوین
ضرورت تشکیل خانواده
ماهیت و ساختار ازدواج
زندگی کمونی
عشق جنسی
اوشو و تربیت فرزند
مهندسی ژنتیک
منابع
فلورانس اسکاول شین
آثار
نقد
پیش فرض دعا
ایمان
پیش فرض
نظریه نیروی آرزوها
پیش فرض نگهبان ذهن
جملات تاکیدی
عرفان وین دایر، عرفان آمریکایی
محاسن عرفان دایر
1. خدامحوری
2. هدفمندی خلقت
فضایل اخلاقی در عرفان دایر
1. شکرگزاری
2. قناعت و ساده زیستی
3. گذشت و ایثار
4. خدمت به مخلوقات خداوند
5. آزادی جنسی ضدآزادی است
6. راستگویی راه حقیقت است
7. پرهیز از مجادله و مراء
ایده های محوری
1. وحدت وجود
شواهدی بر وحدت وجود
2. ذهن، منبع اعجاز
3. دو نوع خود
ابهامات و ملاحظات در اندیشه دایر
زندگی نامه آنتونی رابینز
قانون یا خرافه؟
آیا این قانون جذب از محاسن و نکات مثبت نیز برخوردار است؟
آیا بزرگان روان شناسی، قانون جذب را قبول دارند؟
به طور کلی چه اشکالاتی بر فرضیه جذب وارد است؟
سخنان آنتونی رابینز
رمز موفقیت در کارها
1. عشق و علاقه به کار، رمز موفقیت
2. تمرکز در تحصیل و عبادت
3. لزوم سعه صدر معلم و مربی
4. سوز و شور و خیرخواهی برای مردم
5. حسن نیت، شرط توفیق در اصلاح خانواده ها
6. حقایق کتمان شده، آشکار می شود
7. آراستگی ظاهر، از عوامل موفقیت
رمز موفقیت در قرآن کریم
رمز موفقیت از نگاه امام علی علیه السلام
پله های موفقیت
1. داشتن هدف
2. داشتن همت
3. داشتن دوست خوب
4. استفاده از تجربه ها
5. مشورت
6. نظم و برنامه ریزی
رمزهای موفقیت از نگاه امام علی علیه السلام
1. توفیق الهی
2. دینداری و تقوی
3. استفاده از فرصت ها
4. خویشاوندان
5. تلاش و کوشش
رازهای موفقیت از نگاه رهبری
ویژگی های مکتب سیاسی امام از نگاه رهبری
1. پیوند سیاست با معنویت
2. اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم
3. نگاه بین المللی و جهانی
4. پاسداری از ارزش ها
5. عدالت اجتماعی
خصوصیات بارز امام از نگاه رهبری
مهم ترین کاری که امام برای اسلام انجام داد
مهم ترین کاری که امام برای مردم انجام داد
چیستی قانون جذب
تأملی بر دستاوردهای قانون جذب
1. تحول بخشی به زندگی
2. درمان بیماری ها
3. رسیدن به شادی
4. جذب ثروت
5. احساس بی نیازی
6. بهشت موعود
7. آرامش
انگیزه های استعماری و سلطه گری
جایگاه خدا در قانون جذب
آرزو
نتیجه
منابع
آیاتی از قرآن
هشدارهای قرآن برای جاده موفقیت
موفقیت
1. رانندگی در این جاده بدون راهنما ممکن نیست
2. ممکن است جاده بسته باشد
3. به دوستان تان در سفر کمک کنید
4. تلاش و استقامت داشته باشید
5. با مشکلات و سختی ها مقابله کنید و ناامید نشوید
6. عده ای در راه موفقیت کشته می شوند
7. هر تلاشی در این راه بی نتیجه نمی ماند
8. عده ای در میانه راه منحرف می شوند
قوانین معنوی قرآن برای موفقیت
1. قانون توانِ دهندگی بارش
2. قانون کارما یا عمل و عکس العمل
3. قانون تلاش
4. قانون هدف از زندگی
مراحل رسیدن به موفقیت از منظر قرآن
موفقیت در سخن بزرگان دین
شیطان پرستان مدرن (Newsatanism)
کتاب، کلیسا و مراسم مقدس
مکاتب شیطان پرستی
شیطان پرستی فلسفی
شیطان پرستی لاوی
شیطان پرستی دینی
شیطان پرستی گوتیک یا شدیدپرستی
اصول و قوانین شیطان پرستی
آنتوان زندرلوی و مرلین مِنسون
آنتوان زندرلوی
مرلین منسون
موسیقی شیطانی متال و راک
شیطان و صهیون در ایران
نقد مولفه های مکتب
راهکارهای مقابله
خطوط کلی در نقد عرفان های ناتمام
تنوع مکاتب و گرایش های عرفانی
برخی آثار منفی انحرافات عرفانی
علل انحراف و اختلاف
علل گرایش به عرفان های دروغین
ملاک ارزیابی دعاوی عرفانی
راه های برخورد با عرفان های کاذب
انواع عرفان های ناقص یا کاذب
1. عرفان بدون خدا!
2. عرفان های همه خدایی
3. عرفان بدون توحید
4. عرفان دین گریز
5. عرفان بدون معاد
6. عرفان بدون ولایت
7. عرفان عقل گریز
8. عرفان شریعت گریز
9. عرفان بدون زندگی
10. عرفان بدون اخلاق
11. عرفان سیاست گریز
عرفان حلقه و شیطان گرایی
1. شیطان مأمور یا ماذون؟
مأموریت مشترک فیلم های هالیوودی و عرفان حلقه
نگاه یهودی مسیحی به شیطان
2. ارتباط شیطان با ساحت های وجودی انسان
شبکه مثبت و منفی
جمع بندی و نتیجه گیری
عرفان های کاذب از نظر شهید آوینی
شناخت مسیحیان صهیونیست اوانجلیست
مبانی عقیدتی
راست گرایان مسیحی و اسلام
اکنکار در سراب دین
ردپای جنگ نرم در سیمای خرافات
خرافات چیست؟
علت شکل گیری خرافات
مصادیق خرافات
باید های رسانه ای برای مبارزه با خرافات
نئو فراماسونری در عرصه جنگ نرم
خداگریزی در یوگا
پیوند روشنفکری سکولار و فرقه ها
معرفی فرقه ازلیه
معرفی کتاب بیان
اقدام فرهنگی برای معرفی پلشتی های عرفان کاذب
سند نداریم، پس نیست!
از پائولوکوئلیو تا کیهان
نشانه هایی که هست، مسئولانی که نمی بینند
ریشه عرفان های کاذب در عقاید ابن عربی
آثار تخریبی عرفان های نوظهور و کاذب
ویژگی های عمده مکتب عرفان
تاریخچه تعریف و عرفان های کاذب
مشخصه های عرفان های کاذب
علل تاثیرگذاری عرفان های کاذب
ابتذال در معنویت خودشیفتگی معنوی
زیستن در حال
تناقض عرفان کیهانی با آیات قرآن
آسیب شناسی عرفان واره های نوپدید
مشکلات روانی غرب
نسخه فرقه ها در رسیدن به آرامش
ظهور فرقه های منحرف معنوی
عرفان جدای از دین!
عرفان چیست؟
عرفان هندوئیسم
عرفان اسلام و عرفان هندویسم
دین؛ راهنمای زندگی انسان
انگیزه های پیروی از عرفان واره ها
شگرد ادعای ارتباط معنوی
طناب ما کدام است؟
راه مقابله با فرقه های نوپدید
علل گرایش به فرقه ها
عرفان و شبه عرفان
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات