به سوی اهداف

3 از 1 نظر

خلاصه اثر

برایان تریسی در کتاب صوتی به سوی اهداف تمام دانش و آموخته های خود در زمینه دستیابی به هدف را در اختیار شما می گذارد. او تمام چیزهایی که در این کتاب درباره رسیدن به هدف می گوید خودش با گوشت و پوستش تجربه کرده است.

برایان تریسی در کتاب صوتی به سوی اهداف از پتانسیل های فردی حرف می زند، از ساختن آینده می گوید، از شناختن ارزش ها و تحلیل باورها حرف می زند و از راه هایی که با کمک آنها می توانید به یک متخصص در کار خود تبدیل شوید. در نهایت بر استادگی تا رسیدن به هدف تاکید می کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات