کتاب ابزارهای گزارش دهی عملکرد و خاتمه پروژه

با رویکرد مدیریت دانش پژوه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ابزارهای گزارش دهی عملکرد و خاتمه پروژه

حجم دانلود: 2.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 147

معرفی کتاب ابزارهای گزارش دهی عملکرد و خاتمه پروژه 

 گزارش دهی عملکرد پروژه یکی از مهم ترین و ضروری ترین فعالیت هایی است که در سازمان ها انجام می شود. این فعالیت در مورد تمامی سازمان ها اعم از تولیدی، پروژه محور، خدماتی و ... صورت می گیرد. لیکن این کار در سازمان های پروژه محور به دلیل ماهیت پروژه ها، اهمیت دوچندانی دارد. گزارش دهی عملکرد از ابتدا تا انتهای پروژه و حتی بعد از خاتمۀ آن نیز ادامه دارد.

هدف نهایی از این کار، مقایسۀ وضعیت موجود با وضعیت مطلوب است؛ و این امکان را برای مدیران پروژه وسازمان فراهم می آورد تا با استفاده از آن به بررسی راه حل هایی برای برطرف نمودن مشکلات و موانع پیش روی پروژه ها بپردازند. دانش، امروزه به عنوان مهم ترین دارایی سازمان ها تلقی می شود؛ که نقش آن در سازمان های پروژه محور حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین مدیریت دانش بیش از پیش اهمیت دارد.

در این کتاب سعی برآن شده است ابزارهای گزارش دهی عملکرد در حین پروژه و به خصوص در انتهای پروژه و خاتمۀ آن مورد بررسی قرار گیرد و این بررسی همراه با رویکرد مدیریت دانش باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ابزارهای گزارش دهی عملکرد و خاتمه پروژه

مشخصات کتاب ابزارهای گزارش دهی عملکرد و خاتمه پروژه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 147

کنگره : HD69

دیویی : 658/404‬

کتابشناسی ملی : 5939487

شابک : 978-600-136-535-5

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب ابزارهای گزارش دهی عملکرد و خاتمه پروژه