1 / 3

جادوی زاویه دید

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

دانلود کتاب جادوی زاویه دید

نوع محصول: کتاب الکترونیکی (EPUB)
حجم دانلود: 805.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 684
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

زاویه دید یعنی اینکه چه کسی باید داستان را تعریف کند و این راوی چقدر باید بداند و چقدر باید بگوید. اگر شما برای تعریف یک اتفاق، راوی را عوض کنید، اتفاق یا داستان هم کاملاٌ عوض می شود. به علاوه هر شخصیت بسته به توانایی ها و ادراکاتش یک زاویه دید دارد و با زاویه دید او می توان شخصیت او را نیز نشان داد. در واقع همین نکات اهمیت زاویه دید را نیز مشخص می کند.

نویسنده کتاب، خانم راسلی هم در دانشگاه داستان نویسی درس می دهد و هم تاکنون در حدود 10 رمان نوشته است، او در این کتاب ضمن تعریف زاویه دید، به طور مفصل درباره انواع راوی ها، خوبی و بدی هر یک از راوی ها، اینکه برای تعریف هر نوع رمان از کدام نوع راوی باید استفاده کرد، اهمیت خاص کردن هر زاویه دید، در نظر گرفتن توانای های ادراکی، احساسی هر زاویه دید و بالاخره درباره اینکه در هر صحنه داستان باید از چه سطحی از زاویه دید استفاده کرد، بحث می کند.

به گفته نویسنده این کتاب با بحث در مورد اصول اساسی زاویه دید و چیستی زاویه دید شروع می شود و در ادامه به موضوع انتخاب زاویه دید و اینکه زاویه دید چه چیزهایی از داستان شما را افشا می کند و نیز زاویه دید و عناصر داستان می پردازد.

همچنین موضوع بنای ساختمان داستان، زاویه دید اول شخص، زاویه دید دوم شخص: تو، زاویه دید غیرشخصی سوم شخص، زاویه دید شخصی سوم شخص مفرد، زاویه دید شخصی ِچند سوم شخص، خاص کردن زاویه دید، سطوح زاویه دید، خلق صداهای جایگزین و غیرعادی نیز از دیگر مطالب طرح شده در این کتاب است.

به گفته مترجم این اثر در بخش پایانی نیز یک واژه نامه انگلیسی فارسی و فارسی انگلیسی و نمایه مفصل برای بازیابی فوری مطالب آورده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مجموعه کتابهای آموزش نویسندگی

صفحات کتاب : 684

کتابشناسی ملی : 3764751

شابک : ‏‫‭978-600-175-980-2‬‬

سال نشر : 1394

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

درباره نویسنده
پیش درآمد نویسنده
مضمون های جهان شمول و اَشکالِ آشنای داستان نویسی
شگرد دوگانه و شگفت انگیز
مثل نویسنده ها درباره زاویه دید فکر کنید
شیوه استفاده از این کتاب
ساختار کتاب
آشنایی با زاویه دید
فصل اول: زاویه دید چیست؟
عناصر زاویه دید
زاویه دید برای داستان شما چه می کند؟
بررسی زاویه دید از چشم خواننده
زاویه دید های اصلی در داستان نویسی
چگونه هر بار بفهمیم که در کدام زاویه دید هستیم؟
نگاه از درون به بیرون
محدود کردن زاویه دید
پیدا کردن زاویه دید درست داستان
فصل دوم: انتخاب زاویه دید و اینکه زاویه دید چه چیزهایی از داستان شما را افشا می کند ؟
زاویه دید ها و مضمون ها
آیا داستان شما به یک فرد می پردازد یا به گروهی از افراد ؟
زاویه دید یک نفر یا بیش از یک نفر ؟
انتخاب زاویه دید با توجه به قالب داستانی
رمان های جنایی: رمان های کارآگاه خصوصی، معما، و پُرحادثه
رمان های احساسی: رمان ترسناک و رمان عاشقانه
داستان های مردان: داستان های کابویی (وسترن) و داستان های پُرحادثه پُرماجرا
داستان های مبتنی بر فرضیات: داستان های علمی و داستان های تخیلی
داستان های عمومی
داستان های ادبی
داستان های پسانوگرا: این رمانْ واقعی نیست
وقتی شک دارید مطالعه کنید
فنون زاویه دید ابزارهای شماست نه قواعد دست وپا گیر و تغییرناپذیر
فصل سوم: زاویه دید و عناصر داستان
هدف روایت و زاویه دید
هر راوی یک برنامه کاری دارد
استفاده از راوی جدا از داستان که نقش بدل یا جانشین خواننده را دارد
نوشتن داستانی در قاب داستانی دیگر
انواع قاب ها
در نظر داشتن هدف روایت
صحنه و زاویه دید
پُر کردن جاهای خالی با زاویه دید
رفتن در جلد شخصیت
گفت و گو با شخصیت
آوردن زاویه دید روی صفحه کاغذ
آزادانه نویسی از زبان شخصیت
تجزیه و تحلیل آدم را فلج می کند
فصل چهارم: زاویه دید اول شخص
ویژگی های اساسیِ استفاده از زاویه دید منْ راوی
بنای ساختمان داستان با استفاده از زاویه دید منْ راوی
محدوده عمل داستان
هدف و برنامه کاری روایت
راوی کیست ؟
تحقیر یا کوچک شمردنِ خود
صدای صمیمیِ منْ راوی ای که راحت حرف نمی زند
بنای نوع نگاه شخصیت
جهان بینی
تصور از خود
روحیه
قصد و هدف
ترکیب همه عناصر نگاه خاص
شیوه های تقویت نوع نگاه شخصیت
زاویه دید غیر قابل اعتماد و چرخش های طرح داستان
راوی ها قبل از هر چیز شخصیت اند
وقتی راویِ اول شخص بهترین (و یا تنها) راوی شما نیست
استفاده از چند منْ راوی یا همان روایت چهارباره اول شخص
داستان های پیوسته و قوس های مجزا
آزمون استفاده از زاویه دید
« اگر آن موقع می دانستم ...»:
بررسی زمان در زاویه دید اول شخص
رفتن به زمان گذشته
رخ دادن هم زمان اتفاقات در زمان حال
زبان و صدا و دید منْ راوی
هنر بازی با زاویه دید اول شخص: شگردها
من ِدروغگو: راوی غیرقابل اعتماد
راوی می تواند دروغ بگوید، اما شما نمی توانید
دروغ گفتن جلوی روی خواننده
تعبیر یا تعبیر غلط در زاویه دید اول شخص
تفسیرِ تفسیرهای دیگران
چرا این را به من می گویی ؟
درست کردن قاب برای داستان اول شخص
ساختاربندی داستانِ قاب ِاول شخص
قاب بندی داستان در راوی اول شخص
مرسوم ترین شیوه داستان در قاب
داستان مکاتبه ای خود را امتحان کنید
سخن آخر درباره شیوه منْ راوی
کتاب هایی که توصیه می کنم بخوانید
فصل پنجم: زاویه دید دوم شخص: تو
ویژگی های اساسی استفاده از زاویه دید دوم شخص
خلق داستان با زاویه دید دوم شخص: معنایی فراتر از تو یا شما
مضمون در داستان دوم شخص: ایجاد تغییر اساسی در «خود»
قاب بندی «شما»
«شما» از نوع دادگاهی
شما از نوع سفرنامه
نرم افزاری برای آینده
شما از نوع آموزشی
«شما» از نوع نویسنده فهرست ِکارهای ضروری
شما از نوع من ِنقابدار
زمان افعال و زاویه دید دوم شخص
پیدا کردن «شما» در داستانتان
کتاب هایی که توصیه می کنم بخوانید
فصل ششم: زاویه دید غیرشخصی سوم شخص
زاویه دید سوم شخص عینی (سینمایی)
ویژگی های اصلی زاویه دید عینی
اهداف زاویه دید عینی در داستان های همه پسند
کاربرد زاویه دید عینی در داستان های ادبی
زاویه دید عینی: چیزهایی که مخفی و چیزهایی که افشا می کند
زاویه دید سوم شخص دانای کل
دانای کل سنتی
ویژگی های اصلی زاویه دید دانای کل سنتی
داستان نویسی با زاویه دید دانای کل سنتی
راوی سنتی
طنز و زاویه دید: اهداف زاویه دید سنتی دانای کل
خروج از زاویه دید دانای کل
به کارگیری خلاقیت در زاویه دید دانای کل
زاویه دید دانای کل سنتی
دانای کل نو یا امروزی
ویژگی های اصلی زاویه دید دانای کل نو
نوشتن داستان با زاویه دید دانای کل نو
صحنه پردازی
تحلیل شخصیت ها
انتقال اطلاعات
زاویه دید دانای کل نو
کتاب هایی که توصیه می کنم بخوانید
فصل هفتم: زاویه دید شخصی سوم شخص مفرد
بررسی دقیق زاویه دید سوم شخص مفرد
ویژگی های اساسی زاویه دید سوم شخص مفرد
داستان نویسی با زاویه دید سوم شخص مفرد
مشکل داستان هایی که دو شخصیت اصلی دارند
زاویه دید چه کسی را انتخاب کنیم ؟
رمان اسکارلت پیمپرنل:
تمرینی برای استفاده از دید دوگانه شخصیت و خواننده
انتخاب درست شخصیت راوی
صحنه پردازی
هنر (و فن) مخفی کردن اسرار
خلق شخصیت های فرعی
هدایت صحنه های عاشقانه
توصیف راوی از خود در سوم شخص مفرد
تأثیر رو به رشد
امتحان زاویه دید سوم شخص مفرد
کتاب هایی که توصیه می کنم بخوانید
فصل هشتم: زاویه دید شخصی ِچند سوم شخص
ویژگی های اساسی زاویه دید چندگانه سوم شخص
خلق داستان با استفاده از زاویه دید چندگانه سوم شخص
در نظر گرفتن عرصه عمل در داستان: چند زاویه دید و چرا ؟
چگونه زاویه دید در ساختار صحنه و حوادث تأثیر می گذارد
شیوه تشخیص (و پرهیز از) پریدن از این کله به آن کله
تشخیص پریدن از این کله به آن کله
هدف ها و دیدها
ترتیب استفاده از زاویه دید ها: انتخاب دید مناسب در زمان مناسب
انتخاب جای تغییر زاویه دید
چرخش نرم زاویه دید
مشکل نام شخصیت در زاویه دید های مختلف
تمرین تغییر زاویه دید
کتاب هایی که توصیه می کنم بخوانید
فصل نهم: خاص کردن زاویه دید
حس های پنجگانه
شیوه های دیگر ادراک
یک جشن و ادراک های مختلف
فهم ادراک
خاص کردن زاویه دید شخصیت
چگونه ادراک شخصیت صحنه را تغییر می دهد
عوامل مؤثر دیگر که در حوادث تأثیر می گذارند
خودگویی شخصیت
تغییر شخصیت با صحنه های موازی: استعاره ها و بن مایه های تکراری
سیر و سفر در داستان با زاویه دید
فصل دهم: سطوح زاویه دید
سطح اول: دید دوربین فیلم برداری یا عینی
سطح دوم: دید عمل و حرکت
سطح سوم: دید ادراکی یا سطح حسی
سطح چهارم: دید افکار
سطح پنجم: دید احساس
ایجاد کمی فاصله
سطح ششم: صدای عمیق یا کاملاً در عمقِ ذهن فرورفتن
سطوح زاویه دید
فصل یازدهم: خلق صداهای جایگزین و غیرعادی
خلق شخصیت تاریخی: در نظر گرفتن دوره تاریخی
خلق صدایی متمایز: استفاده از گویش
روایت از زبان کودکان
جنبه تاریک: زاویه دید شخصیت های پلید
اینجا جنگل است: زاویه دید حیوانات
جادوی خطرناک زاویه دید
کتاب هایی که توصیه می کنم بخوانید
واژه نامه
انگلیسی فارسی
فارسی انگلیسی
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98921****7416

عالی

1399/1/25

پاسخ