1 / 3

انتقال آموزش به محیط کار

ناشر : کنکاش

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب انتقال آموزش به محیط کار

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 3.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 190
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

آموزش کارکنان در سازمان ها یکی از روش های اصلی جهت توانمندسازی کارکنان و تلاش برای بهبود سازمان ها در فضای رقابتی عصر حاضر تلقی می شود. لذا سازمان ها همواره تلاش ها و هزینه هایی را برای آموزش کارکنان به کار می برند؛ اما نکته ی قابل توجه این است که صرفاً آموزش کارکنان کافی نیست، بلکه آموزش های ارائه شده باید کاربردی و در رفتار کارکنان نمود پیدا کند.

درواقع آموزش های ارائه شده باید به محیط کار کارکنان منتقل شود و از حالت آموزش محض به آموزش های کاربردی تبدیل شود؛ بنابراین انتقال آموزش به محیط کار برای سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان ها به دنبال انتقال آموخته ها به محیط کار هستند. در انتقال آموزش، عوامل مختلفی نقش دارد که تمرکز اصلی کتاب بر معرفی عوامل مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش به محیط کار است.

در واقع کتاب حاضر تلاشی در جهت شناسایی و معرفی عوامل مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش به محیط کار است تا خوانندگان و سازمان ها به شیوه ای مناسب و با توجه به عوامل مطرح شده، آموزش های سازمانی را به شیوه ای مناسب هدایت و مدیریت کنند؛ چراکه عوامل شناسایی شده در انتقال آموزش، می توانند نقشی دوقطبی در تسهیل گری آموخته ها و یا به عنوان مانعی در انتقال آموزش عمل کنند که همین امر اهمیت آشنایی با این عوامل را پر رنگ تر می کند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 190

کنگره : HF5549/5

دیویی : 658/3124

کتابشناسی ملی : 5921778

شابک : 978-600-136-533-1

سال نشر : 1398

فهرست

فصل اول: آموزش
مقدمه
مفهوم آموزش
آموزش و یادگیری
اهمیت آموزش در سازمان ها
دلایل نیاز به آموزش های سازمانی
انواع آموزش کارکنان
آموزش قبل از خدمت
آموزش بدو خدمت
آموزش ضمن خدمت
اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت در نظریات مدیریت
آموزش بعد از خدمت
لزوم توجه به آموزش بزرگ سالان در آموزش های سازمانی
فصل دوم: فرایند آموزش سازمانی
مقدمه
فرایند آموزش سازمانی
مدل های فرایند آموزش سازمانی
فرایند آموزش کارکنان «سینگر»
فرایند آموزش کارکنان «ریچارد چانگ»
فرایند آموزش کارکنان «کریج»
فرایند آموزش «I.S.D»
فرایند آموزش کارکنان «استون»
فرایند آموزش کارکنان «هاکت»
فرایند آموزش کارکنان «واگن»
فرایند آموزش کارکنان «راثول»
فرایند آموزش کارکنان DDE
فرایند آموزش کارکنان «لیرد»
فرایند آموزش کارکنان «برملی»
فرایند آموزش کارکنان «بایلی»
فرایند آموزش استاندارد «ISO 10015»
ارزشیابی دوره های آموزشی
ضرورت ارزشیابی آموزشی
موضوعات قابل سنجش در ارزشیابی آموزش
الگوهای ارزشیابی آموزشی
الگوی هامبلین
الگوی CIRO
الگوی هوگز
الگوی لیدرمن
الگوی ارزشیابی هدف گرا تایلر
الگوی فیلیپس
الگوی انتقالی هالتون
الگوی ارزشیابی کرک پاتریک
فصل سوم: مدل های انتقال آموزش
مقدمه
انتقال آموزش
اهمیت انتقال آموزش
مدل های انتقال آموزش
مدل بالدوین و فورد
مدل انتقال آموزش نوئه
مدل رویلر و گلدشتاین
مدل میلهیم
مدل تایر و تیکوت
مدل انتقال آموزش فکتیو و همکاران
مدل انتقال آموزش کوینسز
مدل انتقال آموزش پوتیت
مدل انتقال آموزش کلاسن
مدل انتقال آموزش ماتیو و مارتینو
مدل انتقال آموزش شومیکر
مدل انتقال آموزش تریسی و همکاران
مدل انتقال آیرس
مدل هالتون
مدل کونتوگیورگس
سایر پژوهش های انجام شده جهت شناسایی عوامل موثر بر انتقال اثربخش آموزش
تلاش برای توسعه سیاهه سیستم انتقال آموزش
پژوهش های مرتبط با انتقال آموزش در داخل کشور
بحث و جمع بندی فصل
فصل چهارم: عوامل موثر بر انتقال آموزش
مقدمه
عوامل تأثیرگذار بر انتقال اثربخش آموزش به محیط کار
عوامل فردی مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش
قابلیت ها و دانش فردی
ظرفیت فراگیران
نگرش فراگیران
انگیزش فراگیران
انگیزش
خود کارآمدی
ادراک فراگیران از آموزش
عوامل آموزشی مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش
نیازسنجی آموزشی
اهداف آموزشی
اعتبار و انسجام محتوای برنامه های آموزشی
توانایی ها و روش های تدریس مدرسین دوره های آموزشی
ارزیابی دوره های آموزشی
عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش
متغیرهای شغلی
ارتباط استراتژیک
جو انتقال
حمایت مافوق
سیاست ها یا خط مشی ها
عوامل مدیریتی مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش
پیامدهای مثبت (پاداش)
بازخورد
ارزیابی مناسب از عملکرد فراگیران
عوامل فرهنگی مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش در میان منابع انسانی
یادگیری سازمانی
فرهنگ یادگیری
عوامل محیطی مؤثر بر انتقال اثربخش آموزش
فرصت استفاده
امکانات و تجهیزات
رابطه ی ابعاد انتقال اثربخش آموزش با متغیرهای جمعیت شناختی
جمع بندی
پیشنهاد ها
پیشنهادهای متناسب با ابعاد اصلی و عوامل فرعی شناسایی شده ی انتقال آموزش
پیشنهادهایی برای مسئولان و مدیران
منابع و مأخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات