1 / 3

بررسی موسیقی در آیین مهر

و چند گوشه دیگر

موضوعات


دانلود کتاب بررسی موسیقی در آیین مهر

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 232
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در بیشتر مراسم و آدابی که در گذشته مرسوم بوده، موسیقی جزئی جدانشدنی از آن ها محسوب می شده است؛ چه هنگام کار و کوشش، نظیر کشاورزی و دامداری، یا در جنگ و پیکار و جشن و سرور و بالاخره در میدا نگاه کشتی که موسیقی و سازهای مربوط به آن نقشی اساسی در رویارویی با دو کشت یگیر یا چند حریف قدر ایفا م یکرد. کشتی یکی از ورزش های بازمانده از گذشته های دور است که در حقیقت ورزش ملی این سرزمین محسوب می شود.

در شمال ایران، به علت کثرت انواع کشتی، نا مهای مختلفی برای آ نها در نظرگرفته اند که در اصل از یک قانون و آداب خاص پیروی می کنند، اما در نحوه اجرا اندکی با هم متفاوت اند. نواختن آهنگ، با سازهای مخصوص، حال و هوایی خاص به این رسم پارینه می دهد.

در ابتدا، در نظر داشتم تحقیقاتی در زمینه آهنگ و موسیقی و ارتباط آن با ورزش کشتی انجام دهم. با مطالعه بیشتر در این زمینه، دریافتم با نادیده انگاشتن ریشه کهن این ورزش ملی، که می توان آن را در آیین مهر یا میترا جست، حق مطلب ادا نخواهد شد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 232

کنگره : M1820‏‫‬‭/د2ب4 1391

دیویی : 789/923

کتابشناسی ملی : 2‎4‎3‎3‎9‎7‎2

شابک : 978-600-175-214-8

سال نشر : 1391

فهرست

مقدمه نویسنده
موسیقی در آیین مهر و نقش سازها در کشتی گیلان و مازندران
چکیده
مقدمه
آیین مهر
تولد مهر
کشتن گاو
مراحل سیر و سلوک مهریان
مراحل مهری
آیین مهر و موسیقی
نقش موسیقی در کشتی گیلان و مازندران
موسیقی در کشتی گیله مردی
موسیقی در کشتی باوج تالش
موسیقی در کشتی لوچو
آهنگ و رقص کشتی در کشتی محلی تنکابن
نتیجه
منابع
تأثیر آرش کمانگیر بر موسیقی
چکیده
مقدمه
جنگ ایران و توران
مراسم تیرماسینزه
تیرماسینزه و درخت گردو
امیری خوانی در تیرماسینزه
اشعار امیری
نتیجه
منابع
کورش کبیر و آهنگ سوگ سیاوش
چکیده
مقدمه
نام سیاوش
باربد و سرود کین سیاوش
کورش و موسیقی
کادوسیان
نتیجه
منابع
نقش سازهای موسیقایی در جنگ های گیلان و مازندران
چکیده
مقدمه
آهنگ و موسیقی جنگ
استفاده از طبل و شیپور و طبلِ حمله
استفاده سیدظهیرالدین مرعشی از دهل و نقاره
خبر دادن از طریق نقاره و کرنا
نتیجه
منابع
تأثیر آهنگ عشاق بر شاهان و حکام
چکیده
مقدمه
عشاق و معنی آن
عشاق از منظر نویسندگان کتب موسیقی
نظر استادان دربارهعشاق جدید و قدیم و جایگاه آن در ردیف و دستگاه
جایگاه عشاق در ردیف دستگاه از نظر استادان فن
نواختن عشاق در کشورهای دیگر
اعتقاد بر هفت مقام و کواکب
مقام و پیا مبران
مقام عشاق و حیوانات
خواندن آهنگ بر اساس روحیات و مقام عشاق
عشاق و فصل ها
شنیدن عشاق در صبح و ظهر و خواب
تأثیر مقام عشاق بر قوت و شجاعت
زمان خواندن آواز
عشاق و طبع ها
نواختن آهنگ عشاق در مجالس
عشاق و مقدار بانگ آن
عشاق و دور آن از نظر مراغی
نقش آهنگ عشاق در تعزیه و نوحه گری
آهنگ عشاق در اشعار محلی مازندران و گیلان
مازندران
گیلان
عشاق در دو بیتی ها
اشعاری درباره عشاق و نامگذاری هر مقام
نام عشاق در دوازده مقام اصلی
درباره شعبه های آن
آوازه و عشاق
عشاق و نوا
نام بردن فرخی از دو نوازنده عشاق نواز
عشاق و مقام ترکیبی و مشترکات و چند مورد نامگذاری دیگر
نهاوند و عشاق
همایون و عشاق
نکته ها و جمع بندی مطالب از مقام عشاق
تأثیر عشاق بر شاه سامانی و حکام مازندران
رودکی
نظر نویسندگان درباره ساز رودکی
ماجرای رودکی و نصر بن احمد سامانی
آهنگ انفعالیه یا احساس برانگیز در آهنگ و شعر رودکی
قطب رویانی
قطب رویانی و حکام
معنی اشعار
نتیجه
منابع
حُداء حُدی آهنگی برای شتران
چکیده
مقدمه
نام شتر در ایران باستان
تشبیه شتر و ساز چنگ
قربانی کردن شتر
حُدی یا حُداء
ارتباط بین حُداء و رَکب و رَکبانی
از مقام کوچک تا بیاتی، رَکب و حُداء
خواندن بیاتی، حُدی، رکب در نزد چه افرادی و چه زمانی
بشار بن برد تخارستانی و آهنگ حُداء
چند داستان و روایت درباره حُداء حُدی و تأثیر موسیقی بر شتر
شتر و ادراک موسیقی
شتر و آهنگ مقامی اشترقجو
آیا حُداء غنا است یا خیر؟!
شعر هایی درباره حُداء، رَکب و بیاتی
در چهارگاه
در سه گاه
نقش حیوانات در موسیقی
نام چند رقص که واژه شتر در آن ها به کار رفته است
خواندن آهنگ رَکب و بیاتی حُدی و چهارگاه در طول شبانه روز و فصل ها
آهنگ حُداء و تجارت
حُدی و پهلوی در چهارگاه و سه گاه
پهلوی خوان پارسی فرهنگ پهلوی خواند بر نوازش چنگ
نتیجه
منابع
دو روایت شبیه به هم از اسحاق موصلی و عارف قزوینی
چکیده
مقدمه
اسحاق موصلی
عارف قزوینی
هزار و یک شب
نتیجه
منابع
شعر پهلوان فرامرز و ماجرای خانیان در دوران مشروطه تنکابن
چکیده
مقدمه
از مشروطه تا قیام
پهلوان فرامرز
شعر پهلوان فرامرز
شعر پهلوان فرامرز
نتیجه
منابع
منابع کل کتاب
کتب
مقالات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات