1 / 5

دانلود کتاب کتابچه ده قانون طبیعی موفقیت

نوع محصول: کتاب صوتی
حجم دانلود: 37.9 مگا بایت
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

ده قانون طبیعی موفقیت

آرامش درونی، احساس برترِ رضایت و خوشبختی شخصی؛ زمانی بدست می آید که فرد هماهنگ با ارزش های اصلی درونش زندگی می کند. فهمِ مفهوم ساده این که فعالیت های روزانه تان، بازتاب عمیق ترین ارزش های درونی شماست، در قلب مدیریتِ مؤثرِ زمان و زندگی نهفته است.

اگر اهدافی که تعیین می کنید در راستای ارزش هایتان نباشند، شاید تا حدّ خوبی آن ها را به سرانجام برسانید، اما باز هم شخصاً احساس ناراحتی خواهید داشت، زیرا چیزهایی را که عمیقاً برایشان ارزش قائلید، نادیده گرفته اید. به همین ترتیب، اگر لیستی از کارهای روزمره تهیه می کنید که بازتاب اهدافتان نیستند، پرکار اما بی حاصل خواهید بود.
هرچه کنترل بیشتری روی مهم ترین کارهایتان داشته باشید، احساس بهتری به دستاوردهای زندگیتان خواهید داشت و عزت نفس بیشتری در شما ایجاد می شود. اهداف مشخص، قابل اندازه گیری و واقع بینانه، پل میان ارزش های حاکم بر شما و فعالیت های روزمره تان هستند.

برای تغییر نحوه ی رفتار فرد، تنها نیاز است عقاید او را تغییر دهید تا زمانی که آن تغییرات به وضوح بخشی از علایق شخصی فرد شوند. وقتی که این اتفاق بیفتد، افراد تصمیم های بهتری خواهندگرفت و رفتارشان را به دلایل درست تغییر خواهندداد.
رشد شخصی، فرایند ارتقای مداومِ کیفیتِ هر چیزی است که در پنجره ی عقاید شخصی تان موجود می باشد. اولین گام برای کسب تواناییِ انجامِ این کار، آن است که بپذیرید بعضی از عقاید شما ممکن است نادرست باشند و نیاز به اصلاح داشته باشند.
تنها راه دستیابی به آرامش درونی این است که ایده آل هایی دائمی را در ذهنمان مقرر کنیم و سپس از آن ها عدول نکنیم و درعوض پیوسته برای نیل به ارزش هایمان فعالیت کنیم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات