کتاب کتابچه سه قانون عملکرد

بازنویسیِ آینده سازمان و زندگی شخصی تان

3 از 1 نظر

خلاصه کتاب کتابچه سه قانون عملکرد

سه قانون عملکرد

بازنویسی آینده سازمان و زندگی شخصی تان

در هر سازمان و شرکتی و همچنین در زندگی شخصی شما و شغلتان، یک آینده ی پیش فرض وجود دارد که شما با تمام وجود می دانید که اتفاق خواهد افتاد. اگر شما بتوانید این آینده ی پیش فرض را تغییر داده و به طریقی آن را ارتقا ببخشید، اتفاقات متفاوتی خواهند افتاد که بهتر و امیدوار کننده تر هستند.

وقتی این آینده از نو نوشته شود، رفتارهای افراد هم خود به خود تغییر می کند. از حالت سکون و بی انگیزه، به حالت پویشگرانه تبدیل می شود، از انزوا به حالتی الهام بخش تغییر می کند و از حالت ناامیدی و خنثی بودن، به ابتکار و خلاقیت می رسد.

تنها چیزی که واقعا اهمیت دارد، عملکرد است. عملکرد همیشه ناشی از اقدامات ترکیبی همه افراد در شرکتتان است. مکالمات می توانند آن اقدامات را به شکلی مفید ایجاد کنند.

سه قانونِ عملکرد این امکان را به شما می دهد که بتوانید آینده ی خود و شرکتتان را بلافاصله از نو بنویسید. طرز صحبت کردن و شیوه ی فکر کردنتان را در مورد آینده تغییر دهید و در نتیجه می توانید در جهت دستیابی به چیزهای بیشتر تلاش کنید.
آینده را بازنویسی کنید تا مشکلات قدیمی ناپدید شوند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات