کتاب کتابچه قدرت عادات

چرایی انجام کارها، در زندگی و کسب و کار

3 از 1 نظر

خلاصه کتاب کتابچه قدرت عادات

معرفی کتاب قدرت عادت 

 چرایی انجام کارها، در زندگی و کسب و کار 

 "قدرت عادت"، نوشته چارلز داهیگ، تحقیق مفصلی است پیرامون چگونگی تاثیر عادت ها در زندگی روزانه ی افراد. همچون سازمان ها و شرکت ها، اطلاعات و تجاربی از افراد نیز در دست هست که نشان می دهند عادت ها چگونه و چرا بوجود می آیند. این کتاب پس از نشر موفقیت های زیادی کسب کرد که حدود ۶۲ هفته در لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار داشت. و از طرفی در لیست تاثیرگذارترین کتاب ها برای مدیران از طرف دانشگاه هاروارد قرار گرفت.

بسیاری از انتخاب های ما در طول روز ممکن است به نظر ناشی از تصمیم گیری ای آگاهانه باشد، اما اینگونه نیست. آن ها عادات هستند. بیش از 40% اعمالی را که مردم همه روزه انجام می دهند در واقع تصمیمات نیستند بلکه عادت ها هستند.

عادت چیزیست که شما بدون هیچ تامل و فکری آن را انتخاب می کنید. قطعا، زمانی این تصمیمی عمدی بوده، اما با گذشت زمان، واکنش شما خودکار شده است. عادت ها بسیار نیرومندند و گاهی اوقات می توانند بسیار مخرب نیز باشند.

فرآیند شکل گیری عادت ها به سه بخش تقسیم می شود :

1.سر نخ یا جرقه ی اولیه

2.روتین یا تکرار عادت

3.بازخورد یا پاداش

حقیقت آنست که همه ما عادت های بدی داریم که دوست داریم آن ها را عوض کنیم – یا شاید چند عادت خوب هم داشته باشیم که دوست داریم از آن ها در زندگی مان استفاده نماییم. اگر متوجه عادت خود هستید، برای تغییر دادن عاداتتان برنامه ریزی کنید، و در این کار تلاش کنید و پشتکار داشته باشید، آنگاه شما در بازنویسی مغزتان موفق خواهید شد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات