1 / 3

دانلود کتاب کتابچه قلعه حیوانات

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 140.5 کیلو بایت
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتابچه قلعه حیوانات یک داستان تمثیلی است که داستان غصب کردن قدرت را توسط حیوانات در یک مزرعه به تصویر می کشد. انسان های ساکن مزرعه در نتیجه این شورش، وادار به ترک آن می شوند. این داستان انتقادی در مورد قدرت سیاسی و به طور گسترده تر حکومتهای تمامیت گرا که نویسنده آنرا از طریق شخصیت چند خوک به نمایش کشیده است. خوک ها در این رمان اصول برابری ای را که در زمان شورش بر ضد انسانها وضع کرده بودند زیر پا گذشته و به تدریج سیستمی برای سرکوب و بهره کشی تدبیر می کنند که سایر حیوانات، قربانیان آن هستند.


در داستان "قلعه حیوانات" با اثری واقعا کوتاه روبرو هستیم که با استفاده از زبانی همه فهم نوشته شده است؛ به نحوی که می توان قصه آن را در چند جمله تعریف کرد که حیوانات، قدرت را در مزرعه ای بدست می گیرند و برابری را مابین خودشان برقرار می کنند، اما بعدا گروهی از خوکها دیکتاتوری راه می اندازند؛ شخصیت ها، حیواناتی هستند که نمایانگر انواع افراد اجتماع می باشند؛ خوکها روسایی تنبل هستند، گوسفندان، تجسمی از مردمند که وفق پذیر و تسلیم اند، اسبهایِ کاری کارگرانی سر به زیر هستند و غیره.


"قلعه حیوانات" از تزی مشخص دفاع می کند: شورش حیوانات با شکست مواجه می شود، خوک ها از این فرصت برای ساخت تدریجی رژیمی استفاده می کنند که به همان اندازه دوران انسان ها یا حتی بدتر از آن است. این ایده به اشکال گوناگون به خورد خواننده داده می شود.

نویسنده در این انتهای کتاب نگاهی دارد به روزهای قبل از شورش و به نظر می رسد اوضاع نسبت به آن موقع تغییر زیادی نکرده است. به این معنی که حیوانات هنوز مورد سوء استفاده قرار می گیرند، خوک ها مانند انسان رفتار می کنند، مزرعه دوباره به نام اصلی خود خوانده می شود، و بین حیوانات، نابرابری حاکم است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

فهرست

درباره ی کتاب
شورش
غصب قدرت
شباهت خوک ها به انسان ها
بررسی شخصیت های داستان
شخصیت های انسانی داستان
نتیجه گیری
درباره نویسنده

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات