کتاب کتابچه فروشنده دائمی

هنر خلق و بازاریابی دائمی

3 از 1 نظر

خلاصه کتاب کتابچه فروشنده دائمی

معرفی کتابچه فروشنده دائمی

«رایان هالیدی»در کتاب فروشندۀ دائمی؛ به بررسی عوامل مهمی می پردازد که یک سیستمِ کارِ خلاقانه را به فروشندۀ دائمی تبدیل می کند. کار او فراتر از بررسی فروشنده های دائمی موفق بوده و بیشتر شبیه راهنمایی برای کارهای خلاقانه است که باعث می شود با انجام دادن آن کارها، افراد به فروشنده های دائمی تبدیل شوند.

به نظر هالیدی، هرچند بعضی از کارهای خلاقانه در ابتدا موفق نیستند و ممکن است رشد آن ها کُند باشد و خیلی به چشم نیاید؛ ولی در طولانی مدت سود و فروش پیوسته و مداومی خواهند داشت و نکته ای که باعث موفقیت دائمی آن ها می شود، طول عمرشان است.


برای تبدیل شدن کار باکیفیت به کار دائمی، به خلاقیت و فداکاری نیاز است و کیفیت باید مرکز توجه باشد. پس از خَلق کار باکیفیت خود، باید آن را به بازار عرضه کنید و هالیدی، راهکارهایی را برای بازاریابی معرفی می کند که عبارت اند از رویکردهای آزمون و خطا و همچنین روش های مدرن مبتنی بر فناوری روز.

کتاب فروشندۀ دائمی دربردارندۀ خصوصیات فروشندگان دائمی و راهکارهایی برای ترکیب این خصوصیات با کار خلاقانۀ شماست.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات