کتاب کتابچه همه چیز حل شدنی است

Evеrуthіng іѕ Figureoutable

3 از 1 نظر

صوتی

حجم دانلود: 29.8 مگا بایت

خلاصه کتاب کتابچه همه چیز حل شدنی است

کتابچه همه چیز حل شدنی است

وقتی با مشکلات زندگی و چالش هایی در مسیر رسیدن به اهدافمان روبرو می شویم، باورهای ما می توانند ما را محدود یا توانا سازند. باور این که "همه چیز حل شدنی است" می تواند به ما کمک کند تا باورهای محدود خود را با باور های قدرتمند جایگزین کنیم. این برای موفقیتمان ضروری است، و در هر صورت ما فکر می کنیم که می توانیم به رویاهایمان تحقق ببخشیم. همه ی مشکلات قابل حل هستند. همین مسئله در مورد مشکلات ناشی از ترس ما نیز صادق است. شک و تردید، و تمایل به عدم فعالیت تا زمانی که احساس آمادگی برای تعقیب رویاهایمان نکنیم، همگی بهانه است.

ما به عنوان انسان، هدیه ی شگفت انگیزی داریم؛ و آن تواناییِ تبدیلِ ایده هایمان به واقعیت است؛ اما برای بدست آوردن هر چیزی، نیازمند باور داشتن به خودمان و توانایی هایمان و غلبه بر مشکلاتمان هستیم. با پذیرفتن این باور که" همه چیز حل شدنی است"، هر باور محدود کننده ای را منحل می کنید و آن را با باور های تقویت کننده جایگزین می نمایید. ممکن است که راه حل آن مشکل را فعلا ندانید، اما فرض می کنید که این یکی از همان موارد همیشگی است و حل می‎شود.

کتاب "همه چیز حل شدنی است" خوش بینی، واقع گرایی و فلسفه ی خودباوری را ارائه می دهد. درحالی که زندگی پر از سختی هاست، کتاب ما را مجبور می کند که اهداف خود را دنبال کنیم و رویاهایمان را به حقیقت تبدیل کنیم. در این راستا به ما می آموزد که چگونه با باورهای محدود و تمایلات منفی خود؛ مانند ترس و وحشتی که همه ی وجود ما را فرا می گیرد، مقابله کنیم.


در این کتاب، می آموزیم:

• چگونه خود را از باور های محدود کننده رها کنید؛

• چگونه بهانه گرفتن را رها کنید

• چگونه می توانید ترس را، از دشمن به دوست خود تبدیل کنید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات