کتاب دیپلماسی فطرت

تبیین نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 194.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 36

خلاصه کتاب دیپلماسی فطرت

پیام رهبران بزرگ، ترجمان ضرورت های یک مقطع تاریخی مهم است که در آن شکل می گیرند. به عنوان نمونه اکنون است که ما می توانیم بسترهای تاریخی و شرایطی پیام تاریخی حضرت امام (ره) را به آقای گورباچف بفهمیم و تفسیر کنیم، و متوجه شویم که حضرت امام (ره) چه هوشیارانه آن مقطع بسیار مهم در سیاست بین الملل را شناختند و به تحلیل آن پرداختند.

این پیام از چند نظر حائز اهمیت است یکی برهه زمانی انتشار پیام است، به اذعان بسیاری از اندیشمندان، نظم ناعادلانه ایجاد شده بوسیله نظام سلطه که قرار بود جهان را مطیع لیبرال دموکراسی غربی قرار دهد، در حال رنگ باختن است و هندسه قدرت جهان در حال تغییر می باشد، در خصوص اهمیت این برهه زمانی می بایستی به گرایش دولت های غربی و دنباله روان آن ها به فضای بی معنویت بین المللی و تلاش برای دین زدایی از عرصه بین المللی اشاره کرد، هم از این رو می توان رخدادهای اخیر در فرانسه و تحولات بین الملل و پروژه ی اسلام هراسی به ویژه در دو دهه ی گذشته را مصداقی بر این موضوع قلمداد کرد، باعث می شود که نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکا، پیامی محوری و بنیادین دانسته شود.

دلیل دیگر اهمیت این نامه تعریف جایگاه نویسنده آن به مثابه یک مصلح اجتماعی و نه یک زعیم سیاسی و یک حکمران است. همین موضوع سبب می شود تا تدثیر این نامه به مراتب بیشتر شود. نیز از دلایل اهمیت این نامه می توان به طیف مخاطبان آن یعنی کسانی که آینده سازان کشورهای خود در مغرب زمین هستند اشاره کرد.

در این نامه دولتمردان و سیاستمداران غربی مخاطب قرار نمی گیرند چرا که شرط بقا، ماهیت وجودی و ادامه حکمرانی آن ها از بطن مفروضات همان لیبرال دموکراسی برآمده است. بعد مهم دیگر نامه رهبر انقلاب ماهیت پرسش گرانه ای بود که این نامه برای مخاطبان فراهم کرده بود. در ادامه تلاش داریم به برخی از وجوه این نامه تاریخی که در قاموس دیپلماسی فطرت رهبر انقلاب قابل تحلیل و بررسی است و جای خالی دیپلماسی عمومی را پر می کند، بپردازیم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 36

کنگره : ‏‫‬‭DSR1690‏‫‬‮‭‏‫‬‭/د9 1395

دیویی : ‏‫‬‮‭955/0844

کتابشناسی ملی : 4576118

شابک : ‏‫‭978-600-9708-37-6

سال نشر : 1395

نظرات