1 / 3

حوزه و تحول در علوم انسانی

جریان شناسی و آسیب شناسی تولید علوم انسانی اسلامی در حوزه های علمیه

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

خرید کتاب حوزه و تحول در علوم انسانی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 555.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 99
6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظام ولایی جمهوری اسلامی، پیوندی ناگسستنی و عمیق با نظام آموزش های دینی و حوزه های تعلیم معارف دینی یعنی حوزه های علمیه دارد.

از این رو باید در نتیجه این پیوند و ارتباط، انتظار برآوردن نیازهای تئوریک این نظام نوپا توسط حوزه های علمیه جدی تلقی شود؛ چنان که اگر از این مهم غفلت شود و یا این که حوزه های علمیه از عهده این مهم برنیایند و اهتمام جدی به آن نداشته باشند، نظام جمهوری اسلامی در نظر و عمل با چالش های عمده ای مواجه خواهد شد.

با توجه به این مهم، گفتار اخیر درصدد است تا با شناخت جریان های مهم فکری در حوزه های علمیه بعد از انقلاب اسلامی، موانع ساختاری و اندیشه ای مترتب بر رهیافت های مختلف حوزه را مورد تأمل و بررسی قرار دهد.

در این راستا ابتدا به بررسی و معرفی جریان های عمده فکری حوزه های علمیه پرداخته و در پی آن موانع تولید علوم اجتماعی - اسلامی در حوزه را تحلیل خواهیم نمود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 99

کنگره : ‏‫‬‮‭BP232‏‫‬‮‭/آ7ح9 1395

دیویی : ‏‫‬‮‭‬‮‭‭297/485

کتابشناسی ملی : 4505768

شابک : ‏‫‬‮‭978-600-9645-69-5

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

فهرست

فهرست
پیشگفتار
مقدمه
تعییّن اجتماعی و تاریخی نظام آموزش دینی
فصل 1- جریان شناسی اندیشه های موجود در حوزه های علمیه
جریان اول: جریان معتقد به جامعه ی دینی با محوریت فقه و اخلاق
 جریان دوم: جریان معتقد به جامعه ی دینی با محوریت ترکیب فقاهت و کارشناسی
جریان سوم: جریان معتقد به جامعه ی دینی با محوریت تولید علم و نرم افزار دینی
جمع بندی
فصل 2- آسیب شناسی موانع نرم افزاری تولید علوم انسانی اسلامی در حوزه
الف) ساختار تاریخ مند حوزه ی علمیه و رسالت های مترتب برآن
ب) تلقی فردگرایانه از جامعه یا «فردگرایی روش شناختی در قبال جامعه»
ج) بی توجهی به جایگاه، نقش و کارکرد علوم اجتماعی در جامعه
د) ضعف روحیه ی انتقادی و مقدس شدن منابع به عنوان مانع تولید علم
و) اتخاذ موضع شبه اپوزیسیونی نسبت به حاکمیت و عدم مشارکت فعال در آن
ز) اعتقاد به مدرنیزاسیون تفکیکی- ترکیبی به عنوان راهبرد اجتماعی جامعه ی دینی
ح) ضعف علم شناسی فلسفی حوزه های علمیه
ط) چرخه ی توسعه و گسترش فقه فردی
ی) نوع رابطه ی دولت های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حوزه های علمیه
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات