نشریه فصلنامه جهان نوین (شماره نهم)

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 4.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 63

خلاصه کتاب فصلنامه جهان نوین (شماره نهم)

فصلنامه جهان نوین (شماره نهم) منتشر شد. تعیین ارتباط بین مدیریت جهادی و فرهنگ جهادی با رویکرد استراتژیک و بنیادی و ارتباط بین توانمندسازی سازمانی و روانی مدیریت منابع انسانی با عملکرد، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می خوانید.

این فصلنامه در آبان ماه 1396 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط با مدیریت و به منظور تقویت مبادله آخرین یافته های علمی ، تحقیقاتی و کاربردی مدیریت، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور کرد.

هدف فصلنامه جهان نوین، اشاعه اندیشه ها و دیدگاه ها، روش های نو و یافته های پژوهشی و همچنین گسترش فرهنگ کتاب خوانی و افزایش دانش جامعه در زمینه مدیریت است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 63

شماره : 9

تاریخ نشر : 99

نظرات