1 / 3

دانلود کتاب جرایم سایبری

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 3.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 135
5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

سایبر پیشوندی برای توصیف یک شخص، یک شی، یک ایده و یا یک فضاست که مربوط به دنیای رایانه و اطلاعات بوده که همگی در نتیجه انتشار روزافزون رایانه پدید آمده اند. کما اینکه اغلب عناصر درگیر با اینترنت با این پیشوند قابل تشریح هستند.

ازلحااظ لغوی سایبر به معنی مجازی و غیرملموس می باشد، نخستین بار این اصطلاح سایبرنتیک توسط ریا ضیدانی به نام نوربرت وینر در کتابی با عنوان "سایبرنتیک و کنترل" در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال 1948 به کاربرده شده است.

سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیز ها در سیستم های انسانی، ماشینی (و کامپیوترها) است. فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی ازارتباطات درونی انسان ها از طریق کامپیوتر و مساائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 135

کنگره : HV6773‏

دیویی : 364/168

کتابشناسی ملی : 6203799

شابک : 978-600-459939-9

سال نشر : 1399

فهرست

فصل 1 : تعاریف و اصطلاحات
رایانه
مفهوم دیجیتال (رقومی) در رایانه
داده رایانه ای
مفهوم انتقال داده
سایبر
فضای سایبری
زیرساختهای سایبری
جرم چیست؟
مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان و شرایط آن
جرم سایبری (رایانه ای)
تاریخچه جرایم سایبری در جهان
علت شناسی جرایم سایبری
اقتصادی
فرهنگی
مشکلات روحی و روانی
بزه دیدگان جرائم سایبری
مزاحمتهای سایبری
طبقه بندی جرائم رایانه ای
تاریخچه شکل گیری جرایم رایانهای
امنیت سایبری
جرائم امنیتی سایبری
جرائم امنیتی سایبری با استفاده از فضای سایبر -
پلیس فتا
قانون جرائم رایانه ای
فصل 2 : خصوصیات جرایم سایبری
مقدمه
نظریات حاکمیت در فضای سایبر
الف) حاکمیت انحصاری بر فضای سایبر
فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت
حریم خصوصی در فضای سایبر
۱ نفوذ - Hacking ، زیر نظر گرفتن Monitoring
2 جمع - آوری غیر مجاز
۳ تغییر - غیر مجاز
۴ سرقت هویت -
۵ انتقال - غیر مجاز
6 افشای - غیرمجاز
گونه شناسی جرائم سایبری
مسئولیت مجرمانه ارائه و ذخیره اطلاعات مجرمانه
نو بودم جرائم سایبری
کیفرگزینی جرائم سایبری
جرائم سایبری و نقش های اقتصادی و اجتماعی
ویژگیهای جرایم سایبری در مقایسه با جرایم محیط واقعی
۱ .عدم مجاورت مرتکب و بزه دیده ها
2. تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله
۳ . سهولت و سرعت بالای ارتکاب جرم
۴. بقای پدیده ی مجرمانه
۵ . وسعت ضرر ناشی از جرم
اصل مشروعیت جرم انگاری جرائم سایبری
اصل ضرورت در جرم انگاری جرائم سایبری
اصول خاص جرم انگاری در فضای سایبر
فصل 3 : پیشگیری از جرائم سایبری وحمایت از بزه
دیدگان سایبری
ماهیت جرائم سایبر
پیشگیری غیرکیفری در جرایم سایبری
تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر
حمایت از بزه دیدگان سایبری
انواع تدبیرهای حمایتی از آسیب دیدگان سایبری
جرم شناسی پیشگیرانه در فضای سایبر
نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای
پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری
پیشگیری اجتماعی رشد مدار
راهکارهای مقابله با جرائم سایبر
دادرسی الکترونیکی
فصل 4 : قوانین حقوقی ملی مرتبط با جرایم سایبری
قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388،0۳،0۵ مجلس شورای اسلامی
بخش یکم جرایم و مجازاتها
فصل یکم جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای ومخابراتی
فصل دوم جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم مسؤولیت کیفری اشخاص
فصل هفتم سایر جرائم
فصل هشتم تشدید مجازات ها
بخش دوم آیین دادرسی
فصل یکم صلاحیت
فصل دوم جمع آوری ادله الکترونیکی
فصل سوم استنادپذیری ادله الکترونیکی
اصلاح ماده ( 2۴ ) آیین نامه اجرایی مواد ( 2 ) و ( ۱7 ) قانون حمایت
از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1389 / 0۵ / 18
کمیسیون فرهنگی هیأت دولت
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب
24/05/1395
فصل اول: تعاریف و کلیات
فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
فصل سوم: ارجاع پرونده
فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
فصل پنجم: نیابت قضایی
فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
رأی وحدت رویه شماره 72۹ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین
صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای مصوب 0۱ /12 / ۱۳۹۱
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب
1379 / 10 / 0۴ مجلس شورای اسلامی
اصلاح ماده ( 2۵ )آیین نامه اجرایی مواد ( 2 ) و ( 17 ) قانون حمایت از
پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1383،۱0،0۹ هیات
وزیران
مصوبه ی شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاستهای حاکم بربرنامه ملّی بازیهای رایانه ای (مطابق با بند هفتم حکم دوره دوم شورا)
فصل 5 : جرایم سایبری از نگاه بین الملل
صلاحیت جهانی در قانونگذاری ملی فضای سایبر
موانع عملیِ اجرا و تحقیق بین المللی
حقوق بین المللی از بزه دیدگان سایبری
مشکلات مقابله با جرایم سایبری بین المللی
۱ - ۱ - اصل اقلیمی
۱ - 2 - اصل صلاحیت شخصی
۱ - ۳ اصل صلاحیت شخصی منفعل -
۱ - ۴ حمایت گرایی -
۱ - ۵ جهانی گرایی -
2 - مشکلات انعقاد کنوانسیون صلاحیت کیفری برای جرایم سایبری بین المللی اهمیت جرایم سایبری در حقوق بین المللی
اقداماتی در حوزه حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم سایبری
فصل 6 : کنوانسیون جرائم سایبر و گزارش توجیهی آن
کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست
مقدمه
کار مقدماتی
حدود اختیارات خاص کمیته جدید
اهداف کنوانسیون
تفسیر مواد کنوانسیون
فصل ۱ کاربرد واژه ها
گزارش توجیهی کنوانسیون بوداپست
عنوان اول جرائم علیه امنیت،صحت و موجودیت داده ها و سیستمهای
کامپیوتری
فصل اول کاربرد اصطلاحات
فصل دوم - تدابیری که باید در سطح ملی اتخاذ شود
عنوان دوم جرائم مرتبط با رایانه
عنوان سوم جرائم مرتبط با محتوا
عنوان چهارم جرائم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق مرتبط
عنوان پنجم ضمانت اجراها و مسئولیتهای تبعی
بخش 2 حقوق شکلی
عنوان دوم حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده
عنوان سوم دستور تولید
عنوان چهارم تفتیش و توقیف داده های رایانه ای ذخیره شده
عنوان پنجم جمع آوری زنده داده های رایانه ای
بخش ۳ صلاحیت
فصل سوم - همکاری بین المللی
بخش ۱ اصول عمومی
عنوان اول اصول کلی راجع به همکاری بین المللی
عنوان دوم اصول راجع به استرداد مجرمین
عنوان سوم اصول کلی راجع به همکاری دوجانبه
عنوان چهارم آیین رسیدگی به درخواستهای همکاری دوجانبه درجایی که توافقهای ماده ( 27 ) آیین رسیدگی به درخواستهای همکاری دوجانبه در جایی که توافقهای بین المللی
بخش 2 مقررات ویژه
عنوان اول همکاری دوجانبه درباره اقدامات موقت
عنوان دوم همکاری دوجانبه برای اختیارات پیجویی
عنوان سوم شبکه
فصل چهارم - مقررات پایانی
پیوست: کنوانسیونهای بین المللی جرایم سایبری
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات