کتاب شهید کاظمی

نیمه پنهان ماه 7

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 111

خلاصه کتاب شهید کاظمی

معرفی کتاب شهید کاظمی

شهید ناصر کاظمی به روایت « منیژه ساغرچی», همسر شهید/ برش های کوتاه از زندگی مشترک. کتاب شهید کاظمی، جلد هفتم از مجموعه «نیمه ی پنهان ماه» می باشد که به بیان زندگی نامه و خاطرات شهید ناصر کاظمی از زبان همسرشان می پردازد.

گزیده کتاب شهید کاظمی

فقط یک روز پاوه بود یک روزی که شاید سال ها او را به ناصر نزدیک کرده بود. فهمید که در این شش ماه زندگی چه قدر ناصر را کم دیده است. 

از پشت شیشه ی ماشین همه جا را خوب نگاه می کرد شیشه را پایین کشید، سرش رابیرون برد چشمانش را بست و یک نفس عمیق کشید آنجا بوی ناصر را می داد با خودش گفت : ناصر اگر امروز بیایی خواستگاریم و فردا بخواهی به کردستان بروی باز هم زنت می شوم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : نیمه پنهان ماه

صفحات کتاب : 111

کنگره : ‏‫DSR1626‭‬ ‭/ک184‏‫‬‮‭ث2 1388

دیویی : ‏‫‭‭955/0843092

کتابشناسی ملی : ‏‫1959261‬

شابک : ‎978-964-7529-70-9

سال نشر : 1388

نظرات