کتاب نان و کتاب

برگرفته از آثار علامه محمدرضا حکیمی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 55

خلاصه کتاب نان و کتاب

معرفی کتاب نان و کتاب

اهمیت نان و کتاب به عنوان خوراک مادی و معنوی جامعه

کتاب نان و کتاب چکیده ای از کتاب نان و کتاب علامه حکیمی می باشد که مجموعه مقالات ایشان است.

گزیده کتاب نان و کتاب

«جز سعادت انسان و جامعه چیزی نمی خواهم». و جز به «توحید و عدل»(دو ضرورت ابدی برای انسان) به چیزی فرا نمی خوانم. -«توحید قرآنی - اوصیائی»(نه یونانی - التقاطی)-«عدالت علوی - اجرائی»(نه تبلیغاتی - سیاسی). و همواره در آرزوی تأسیس «نظام عامل بالعدل» و «جامعه قائم بالقسط» بسر می برم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 55

کنگره : ‏‫‭BP136/9‏‫‭/ح8ن2 1389

دیویی : ‏‫‭297/212

کتابشناسی ملی : ‎2‎0‎2‎7‎6‎7‎3

شابک : ‏‫‭978-964-397-639-2

سال نشر : 1389

نظرات