کتاب مثل او باشیم

برای آشنایی با سبک زندگی پیامبر(ص)

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 16

خلاصه کتاب مثل او باشیم

معرفی کتاب مثل او باشیم

برای آشنایی با سبک زندگی پیامبر(ص)

کتاب کار ضمیمه کتاب «محمد مثل گل بود».

برای آشنایی با سبک زندگی پیامبر یکی از مهم ترین نیازهای فرهنگی عصر ما، توجه به سبک زندگی اسلامی و ترویج آن در بین اقشار مختلف و گروه های سنی گوناگون است.

اگر جامعه ی اسلامی ما، اعتقادات خود را بر پایه ی قران کریم و سنت نبوی بنا سازد و با این حال در شیوه ی زندگی از دیگران پیروی کند، هرگز به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

انحراف در سبک زندگی آهسته آهسته به انحراف در گرایش ها و بینش ها می انجامد و در نهایت به تغییر هویت آدمی منجر می شود.

ترویج سبک زندگی اسلامی در بین همه ی گروه ها سنی لازم و ضروری تر است. اگر رفتاری در این دوره نهادینه شود، به راحتی تغییر نمی کند و در کشاکش روزگار به آسانی دگرگون نمی گردد.

این کتاب برای آشنایی کودکان و نوجوانان با سبک زندگی پیامبر (ص) تهیه شده است.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 16

دیویی : ‭297/6‬‭ح951م‌‌ث 1395‬

کتابشناسی ملی : 4079898

شابک : ‫‬‭978-964-8494-47-1

سال نشر : 1395

نظرات