کتاب لحظه های انقلاب

3 از 1 نظر

کتاب چاپی لحظه های انقلاب

صفحات کتاب : 456

معرفی کتاب لحظه های انقلاب

کتاب لحظه های انقلاب به شکل گزارش نویسی است و به معنای واقعی تلفیقی از روایت و قصه نویسی دارد و نکته قوی که در این کتاب مشاهده می شود نزدیک بودن به واقعیات است. کتاب لحظه های انقلاب مستند گونه ای است از لحظه های اسطوره ای انقلاب مردم ایران که نویسنده با تمام کوشت و خون و عصب خود شخصا آزموده است.

نویسنده سعی کرده با حفظ امانت و صداقت، تا آنجا که خود ناظر عینی حوادث بوده وقایع انقلاب را نقل کند. کتاب لحظه های انقلاب همه انقلاب نیست و پیش از 17 شهریور و تا انتصاب بازرگان ادامه دارد و تصویرسازیی زیبایی دارد که ما را به آن روزگار می برد.

گزیده کتاب لحظه های انقلاب

تو توده تپنده، تو عاشق آزادی، تو شیفته فرزند فدایی خلف خلق ریشه دار ایران، خود می بینی و می خوانی، خمینی با این که خمینی بود و خمینی بودن در ذاتش بود، وقتی جدا از تو بود ، تنها همان خمینی اهل خمین بود و در نهایت ، یکی از فرزندان فدایی خدا و خلق ، قطره ای بود که در غربت ، زیر غل و زنجیر غم غریبی ، قاری قرآن با چهارده روایت بود و عشقش که رسید به فریادش ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب لحظه های انقلاب

مشخصات کتاب لحظه های انقلاب

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 456

کنگره : ‏‫‬‭DSR1553‏‫‬/گ8ل3 1394

دیویی : ‏‫‬‭955/083

کتابشناسی ملی : 4127471

شابک : ‫‬‭978-964-531-974-6

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب لحظه های انقلاب