کتاب کوفه

و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 567

خلاصه کتاب کوفه

معرفی کتاب کوفه

و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

تاریخ کوفه از آغاز تا سال 61 قمری و عدم همراهی کوفیان با امام حسین(ع) و پس از آن/ مرجعی برای تحقیق تاریخ اسلام

فرایند شکل گیری و ساختار اجتماعی کوفه، نقش معنوی، علمی، فکری، سیاسی و نظامی کوفه، بررسی نقاط ضعف و قوت کوفیان، ظهور خلافت عباسیان در کوفه، آخرین اقدام امام علی (ع) در بسیج کردن کوفیان برای رویارویی با معاویه، جغرافیای تاریخی منطقه کوفه، مواضع کوفیان پس از انعقاد صلح، تاسیس حوزه علمیه نجف و پایان حیات علمی کوفیان» از جمله سرفصل ها و عناوین این کتاب به شمار می رود.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 567

کنگره : ‏‫‬‮‭‬‭DS79/9‏‫‬‮‭‬‭/ک9ر3 1378

دیویی : ‏‫‬‮‭‬‭956/75

کتابشناسی ملی : ‭م‌80-27435

شابک : ‫‬‭‎964-452-053-x‬

سال نشر : 1378

نظرات