کتاب کتاب قرآن

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 60

خلاصه کتاب کتاب قرآن

معرفی کتاب قرآن

بخش
آغازین کتاب با مقایسه قرآن و دین اسلام با دیگر ادیان الهی، با توجه به
نقل قول دانشمندان مختلف، و به دور از غرض ورزی بدین نتیجه می رسد که اسلام
محمدی به لحاظ یکتا پرستی و . . . دینی ساده و سلیس است که اگر پیروان
دیگر ادیان بدان گرایش یابند نه تنها بدان راضی اند بلکه برای آن ها گرایش
به دیگر مذاهب باقی نمی ماند. 

نویسنده مقدمه یکی از دلایل ماندگاری و
استحکام مسلمانان را قرآن می داند که تا هست، اسلام هست، و استیلای علمی و
مذهبی بر اسلام ممکن نیست و سپس برخی از ویژگی های منحصر به فرد قرآن را
از خود قرآن نقل می نماید.در بخش دوم نیز آموزه هایی از قرآن برای آگاهی
نسل جوان ذکر شده است تا نمونه هایی از برتری های قرآن را در آموزه های
آنان مشاهده کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 60

کتابشناسی ملی : 2733768

سال نشر : 1390

نظرات