کتاب فرودگاه فرشتگان 2

مهارت های پایبندی به نماز در فرزندان

3 از 1 نظر

ناشر: قبسات

نویسنده:

کتاب چاپی

خلاصه کتاب فرودگاه فرشتگان 2

چه کنیم تا فرزندان شش تا هجده ساله ما به نماز علاقمند شوند؟


بیمه عمر، بیمه درمان، بیمه حوادث، بیمه تکمیلی و ده ها بیمه دیگر..
ولی این ها نگرانی هایم درباره فرزندانم را برطرف نمی کند!
من نگران بیماری های مدرن هستم
نگران دوستان ناباب و دوستی های فساد انگیز هستم
نگران بی دینی و بی نمازی او هستم
ای کاش برای فکر و آینده فرزندان و خطرات پیش روی آن ها نیز بیمه ای بود!
ای کاش برای پایبندی آن ها به دین و نماز نیز چاره اندیشی می شد!
ای کاش!به آن اندازه که برای دنیای امروزی، تدبیر و چاره اندیشی می شد، برای دنیای دیگر نیز..
مادری می گفت: وقتی بعضی از جوان های بی بند و بار را می بینم، نگران آینده فرزندانم می شوم!
مادر دیگری می گفت: فرزندانم سخت به سمت نماز می آیند!
پدری می گفت : فرزندانم برای نماز صبح بیدار نمی شوند!
پدر دیگری می گفت: فرزندم تا مدتی نماز می خواند؛ ولی دیگر نمی خواند!
جواب این نگرانی ها، دغدغه ها، سوالات و ده ها نمونه دیگر را در کتاب فرودگاه فرشتگان 2 می خوانید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها فرودگاه فرشتگان 2

مشخصات کتاب فرودگاه فرشتگان 2

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فرودگاه فرشتگان

نظرات درباره فرودگاه فرشتگان 2