کتاب فرشته ها هم عاشق می شوند

خاطرات فرنگیس حیدرپور

3 از 1 نظر
موضوعات:

کتاب چاپی

خلاصه کتاب فرشته ها هم عاشق می شوند

این رمان به مقایسه دغدغه های زن امروزی و زن دیروزی پرداخته است/ بخش هایی از کتاب بصورت مستند بیان شده است.


فرشته ها هم عاشق می شوند رُمانی است که به مقایسه دغدغه های زن امروز و زن دیروز می پردازد. در این مجموعه ضمن ورود به فضای رُمان و تخیل، بخش هایی از کتاب به صورت مستند روایت شده است. مستندسازی این رمان کمک شایانی به واقعی تر شدن داستان می کند چرا که وقتی مخاطب می بیند که داستان صرفا زاییده تخیلات نویسنده نیست، باور کردن آن برایش راحت تر است.
نام شخصیت اصلی این کتاب، فرشته است که در طول داستان به کمال نزدیک و نزدیک تر می شود و با پاکدامنی و تقوایی که به خرج می دهد، عشق پاک و سالم خود را به تصویر می کشد.
این اثر می تواند برای قشر نوجوان و جوان خصوصاً دختران باشد و جایگزینی برای رمان های زرد و بی نتیجه قلمداد گردد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات