کتاب سبک زندگی زنان

از مجموعه کتاب های بینش ولایی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 226

خلاصه کتاب سبک زندگی زنان

معرفی کتاب سبک زندگی زنان

بررسی مهم ترین مولفه های سبک زندگی زنان در گفتار رهبر انقلاب از مجموعه کتاب های بینش ولایی

نقش و جایگاه زنان در جامعه، نقشی بی بدیل و بدون جایگزین است و تبیین این نقش در منظومه فکری مقام معظم رهبری، هدف اصلی کتاب است. اهمیت این موضوع باعث شد تا بیانات معظم‌له، بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، نظرات ایشان در مورد سبک زندگی زنان استخراج شده و مجموع مطالب بدست آمده در پنج فصل تدوین گردد. فصول کتاب عبارتند از:

۱- خطوط کلی سبک زندگی زنان

۲- سبک زندگی فردی

۳-سبک زندگی خانوادگی

۴-سبک زندگی اجتماعی زنان

۵- تحلیل کمی و کیفی حجاب و خانواده در آراء مقام معظم رهبری

ابتدا در فصل اول مطالب به صورت منسجم، مختصر و پیوسته، خطوط کلی سبک زندگی زنان را ترسیم می‌کند و شرح مطلب در فصول بعدی در اختیار جامعه‌ی زنان، به صورت اخص و کلیه‌ی علاقمندان به صورت اعم قرار می‌گیرد و در نهایت در فصل پنجم تحلیلی کمی و کیفی از نظرات مقام معظم رهبری در مورد خانواده و حجاب ارائه می‌گردد.


برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 226

کنگره : ‏‫DSR1692‭‬ ‭/ز9‏‫‬‮‭س2 1398

دیویی : ‏‫‬‮‭955/0844

کتابشناسی ملی : 3948065

شابک : ‭978-600-6722-58-0‬

سال نشر : 1398

نظرات