کتاب روایت دلخواه پسری شبیه سمیر

3 از 1 نظر

کتاب چاپی روایت دلخواه پسری شبیه سمیر

داستان از زبان افرادی روایت می شود که اکنون از دنیا رفته اند و در قبرستان وادی السلام گرد هم آمده اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب روایت دلخواه پسری شبیه سمیر

مشخصات کتاب روایت دلخواه پسری شبیه سمیر

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب روایت دلخواه پسری شبیه سمیر