کتاب خانم مربی

خاطرات شفاهی سعیده صدیق زاده

3 از 1 نظر

کتاب چاپی خانم مربی

صفحات کتاب : 271

معرفی کتاب خانم مربی

کتاب خانم مربی به کوشش مرضیه ذاکری، به مسائل تربیتی و آموزشی نسل های بعد از انقلاب پرداخته و جایگاه تربیت دینی، سبک زندگی خانوادگی صحیح و حفظ ارزش های انقلابی را با روایتی شیرین از خاطرات شفاهی سعیده صدیق زاده مربی باسابقه پرورشی در دهه های 60، 70 و 80، تبیین کرده است. کتاب خانم مربی به دنبال انتقال تجربیات موفق تربیتی است که موضوعات مختلف فرهنگی با رعایت کیفیت، عمق، تنوع و شیوایی، به عنوان شاخصه های کار مفید تربیتی و انسان ساز است. محتوای جذاب و نکات ظریف تربیتی بسیاری که کتاب خانم مربی آمده، باعث می شود «خانم مربی» را کتاب کار معلمان و مربیان و کتاب کار مادران و همسران جوان بدانیم.

گزیده کتاب خانم مربی

وقتی سال 1389 دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقاب اسامی تحقیق دربارۀ فعالیت های «مربیان پرورشی دهۀ » 60 را به من و یکی از دوستانم پیشنهاد کرد، فکر نمی کردم موضوع چندان بااهمیتی باشد. فعالیت های پرورشی در تصورات من خلاصه می شد در ایام دهۀ فجر. تزیین کلاس ها با شرشره و بادکنک و برنامه های مختصری که سر صف اجرا می شد. مربی پرورشی در مدرسۀ ما حضور چندان تأثیرگذاری نداشت. کلاس های پرورشی معمولاً خیلی بی حس وحال برگزار می شد. 

گاهی هم حتی معلم های هنر، حرفه و فن یا حتی زیست شناسی به جای مربی پرورشی حاضر می شدند، فقط به این دلیل که کمی استعداد کار هنری داشتند و می توانستند دانش آموزان را با گلدوزی، نقاشی و خطاطی سرگرم کنند. به همین خاطر بود که برای من و دوستانم فلسفۀ وجودی مربی پرورشی و درس پرورشی در مدرسه همیشه سؤال بود. بعدها وقتی دربارۀ همین موضوع تحقیق می کردم، متوجه شدم در دهۀ 80، امورتربیتی سخت ترین دورۀ خودش را طی می کرده؛ یعنی منحل شدن و حذف از نظام آموزشی.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب خانم مربی

مشخصات کتاب خانم مربی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مدارس انقلاب

صفحات کتاب : 271

کنگره : ‏‫LB2832/4‭‬ ‭/‮الف‬9‏‫‬‭‬‭ص37 1398

دیویی : ‏‫‬‭‬‭371/100955

کتابشناسی ملی : 5603787

شابک : ‏‫‭978-622-95549-5-1‬‬

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب خانم مربی