کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر

3 از 1 نظر

کتاب چاپی جریان شناسی فکری ایران معاصر

صفحات کتاب : 404

معرفی کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر

کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر به یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین مباحث علمی معاصر پرداخته و جریان های روحانیت سنتی، مکتب تفکیک، سنت گرایی، تجددستیزی سنتی، تجددستیزی فلسفی، فرهنگستان علوم اسلامی و روشن فکری را تبیین و تحلیل کرده است.

جریان اصیل اسلامی در کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر با عنوان عقلانیت اسلامی، معرفی و مؤلفه های آن بین شده است. نقدها و بیان آسیب های جریان های پیشگفته، نه به قصد عیب جویی که برای تحقق فضای گفت و گوی و آزاد اندیشی و کشف جریان اصیل اسلامی بوده است.

کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر از نه گفتار به شرح زیر تشکیل شده است:

*گفتار اول: کلیات؛ شامل چیستی جریان شناسی، گونه شناسی جریان های معاصر ایران.

*گفتار دوم: جریان عقلانیت اسلامی

*گفتار سوم: جریان سنتی

*گفتار چهارم: جریان مکتب تفکیک

*گفتار پنجم: جریان تجددستیزی سنتی

*گفتار ششم: جریان تجددستیزی فلسفی؛ شامل سید فخرالدین شادمان، سید احمد فردید، جلال آل احمد، داریوش شایگان، رضا داوری

*گفتار هفتم: جریان فرهنگستان علوم اسلامی

*گفتار هشتم: جریان سنت گرایی؛ شامل اصول سنت گرایی، دین پژوهی نصر و آسیب شناسی آن

*گفتار نهم: جریان روشن فکری؛ شامل روشن فکری غربی، روشن فکری در ایران، گونه شناسی روشن فکری ایرانی، روشن فکری لبیرال در ایران، معرفی شخصیت ها و اندیشه های روشن فکری لیبرال، آسیب های روشن فکری دینی تجددگرا، روشن فکری در نگاه مقام معظم رهبری

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر

مشخصات کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 404

کنگره : ‏‫‬‭DSR1586‏‫‬‭/خ5ج4 1394

دیویی : ‏‫‬‭955/084044

کتابشناسی ملی : 4126403

شابک : ‫‬‭‬‭‬‭978-964-531-971-5

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر