کتاب تو جای همه آرزوهایم

زندگی نامه داستانی شهید لشکر فاطمیون نعمت الله نجفی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی تو جای همه آرزوهایم

صفحات کتاب : 184

معرفی کتاب تو جای همه آرزوهایم

کتاب تو جای همه‌ی آرزوهایم، زندگی‌نامه‌ی داستانی شهید لشکر فاطمیون؛ نعمت‌اله نجفی است. این کتاب، روایت زندگینامۀ این شهید عزیز افغانستانی است و از به دنیاآمدن شهید در افغانستان تا شهادتش در سوریه را شامل می‌شود.

گزیده کتاب تو جای همه آرزوهایم

بعد از نماز صبح دردش کمی فروکش کرده بود. ثریا صبحانه نعمت الله را آماده کرد که بخورد و برود سرکار؛ بیشتر از این نمی‌توانست در خانه بماند. نعمت الله چایی را که برد سمت دهانش، با ثریا چشم در چشم شد. لحظه‌ای مکث کرد. چایی را گذاشت روی سفره و گفت: «ثریا دیشب برای یه لحظه فکر کردم امشب رو دیگه صبح نمی‌کنم. پیش خودم گفتم تموم شد.

 داشتم فکر می‌کردم که باید از همه چی دل بکنم. به همه فکر کردم، دیدم می‌تونم از همه دل بکنم، حتی بچه‌ها، ولی از تونه؛ دیدم چقدر محاله بتونم از تو دل ببرم...» اشک گوشه چشم ثریا جمع شد؛ زبانش از شوق آنچه می‌شنید بند آمده بود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب تو جای همه آرزوهایم

مشخصات کتاب تو جای همه آرزوهایم

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 184

کنگره : PIR8359

دیویی : 8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 6058293

شابک : 978-600-330437-6‬‬‬

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب تو جای همه آرزوهایم