کتاب تحجرگرایی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 236

خلاصه کتاب تحجرگرایی

معرفی کتاب تحجرگرایی

کتاب تحجرگرایی مجموعه سخنرانی های استاد در دانشگاه علوم اسلامی رضوی درباره تفاوت علوم دینی با سایر علوم و برخی آفات آن مانند تحجر

کتاب تحجرگرایی، مجموعه سخنرانی های حضرت آیت االه حائری شیرازی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد است که در سال های 1367 و 1369 برای طلاب این مرکز ایراد کرده اند. این سخنرانی ها دو محور کلی دارد: «پیوند علوم دینی با اخلاق» و «تحجرگرایی».

استاد در ضمن مباحث به تفاوت ماهیت علوم دینی و سایر علوم و اقتضائات تحصیل علوم دینی و نیز برخی آفات آن، مثل تحجر و تعصب، اشاره می فرمایند. در این سلسله مباحث، مطالب ارزشمندی درباره جایگاه عرفان و فلسفه در اسلام بیان شده است و معظم له ادله مخالفان فلسفه و عرفان را نقد می کنند. این مباحث اخیر، شرح پیام امام خمینی به حوزه و روحانیت است.

 کتاب تحجرگرایی را دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال 1373 به زیور طبع آراسته است. اکنون، با اندکی تغییر تئسط دفتر نشر معارف منتشر شده است


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : حکمت ناب

صفحات کتاب : 236

کنگره : ‏‫‭BP236‏‫‭/ح2ت3 1396

دیویی : ‏‫‬‭297/5

کتابشناسی ملی : 4969599

شابک : 978-600-441-164-6‬

سال نشر : 1396

نظرات