کتاب تحجرگرایی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی تحجرگرایی

صفحات کتاب : 236

معرفی کتاب تحجرگرایی

کتاب تحجرگرایی مجموعه سخنرانی های استاد در دانشگاه علوم اسلامی رضوی درباره تفاوت علوم دینی با سایر علوم و برخی آفات آن مانند تحجر. کتاب تحجرگرایی، مجموعه سخنرانی های حضرت آیت االه حائری شیرازی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد است که در سال های 1367 و 1369 برای طلاب این مرکز ایراد کرده اند. این سخنرانی ها دو محور کلی دارد: «پیوند علوم دینی با اخلاق» و «تحجرگرایی».

استاد در ضمن مباحث به تفاوت ماهیت علوم دینی و سایر علوم و اقتضائات تحصیل علوم دینی و نیز برخی آفات آن، مثل تحجر و تعصب، اشاره می فرمایند. در این سلسله مباحث، مطالب ارزشمندی درباره جایگاه عرفان و فلسفه در اسلام بیان شده است و معظم له ادله مخالفان فلسفه و عرفان را نقد می کنند. این مباحث اخیر، شرح پیام امام خمینی به حوزه و روحانیت است.کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب تحجرگرایی

مشخصات کتاب تحجرگرایی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : حکمت ناب

صفحات کتاب : 236

کنگره : ‏‫‭BP236‏‫‭/ح2ت3 1396

دیویی : ‏‫‬‭297/5

کتابشناسی ملی : 4969599

شابک : 978-600-441-164-6‬

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب تحجرگرایی