کتاب شهید علی محمدی

صد و ده پرتو از زندگی شهید مسعود علی محمدی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی شهید علی محمدی

صفحات کتاب : 128

معرفی کتاب شهید علی محمدی

 کتاب شهید علی محمدی ( صد و ده پرتو از زندگی شهید مسعود علی محمدی) روایت زندگی شهید مسعود علی محمدی؛ اولین شهید هسته ای کشورمان

به وقت نوترون، کتاب خاطرات یک نفر نیست که با شادی هایش بخندی و در غم هایش، همدردی کنی. شاید زره زردی باشد از جنس شکرگزاری که موقع نوشتن این مجموعه روی دلت سنگینی می کند. روایت شهدای هسته ای، تکرار قصه های مکرر نیست. گفتن از دردی است که می دانی مثل استخوان باید لای زخم نگه داری.

مجموعه به وقت نوترون، تو را در مسیر بیست درصدی قرار می دهد که از پیچ و خم هایش بگذری و به حقیقت نهفته در ثریا برسی.

باور کردی کیفیت زندگی ات را؟ نوترون اول، 110 پرتو از زندگی شهید هسته ای، مسعود علی محمدی (اولین دکترای فیزیک هسته ایران، استاد و هیئت علمی دانشگاه تهران) است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شهید علی محمدی

مشخصات کتاب شهید علی محمدی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : به وقت نوترون

صفحات کتاب : 128

کنگره : ‏‫DSR1668‭‬ ‭/ع77‏‫‭‏‫‭‮الف‬2 1397

دیویی : ‏‫‭955/0845092

کتابشناسی ملی : 4633771

شابک : 978-600-6722-78-8

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب شهید علی محمدی