کتاب به سفارش مادرم

بیست و چند روایت از ماموریتی خانوادگی در عراق

3 از 1 نظر

کتاب چاپی به سفارش مادرم

صفحات کتاب : 328

معرفی کتاب به سفارش مادرم

کتاب به سفارش مادرم(بیست و چند روایت از ماموریتی خانوادگی در عراق) روایت هایی است از سفر اربعین از یک عکاس که به سفارش مادرش به این سفر می رود و این روایت ها را برای مادرش می نویسد.

کتاب به سفارش مادرم شامل 23 روایت با عناوین: مرد کوهی، حسون، دکتر نیری و... می باشد.

گزیده کتاب به سفارش مادرم

«در این سال ها، مادرم از بین سفرهایی که نمی توانست برود، بیشتر از همه سفر به عراق در ایام اربعین را دوست داشت. مادرم زن با اعتقادی است. درست همانقدر که من بی اعتقادم. مادرم دوست داشت به عراق سفر کند و در هنگامه پیاده روی آدم ها حضور داشته باشد و بخشی از تاریخی باشد که این سال ها در حال رقم خوردن است. اگرچه بخشی غیرمؤثر و اگرچه بخشی که با حضور خود این گردهمایی بزرگ را رونق می دهد؛ اما باشد و به اندازه حضور یک زن پنجاه و چند ساله، این تنور را گرم نگه دارد.

من اما دوست نداشتم هیچ وقتی از سال به عراق سفر کنم؛ خاصه در ایام اربعین. اما... مادرم وقتی شنید که رفقای عکاسم من را به این سفر دعوت کرده اند تا با آن ها به عراق بیایم و روی عکس هایی که آن ها از این سفر می گیرند، چیزی بنویسم، مشتاق تر از همیشه، خواست تا من بجای او به این سفر بروم. من به خاطر مادرم به عراق رفتم، و نرفتم که روی عکس هایی که دوستان عکاسم می گیرند، چیزی بنویسم. رفتم که برای او بنویسم. برای مادرم، که نمی توانست به این سفر بیاید».

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب به سفارش مادرم

مشخصات کتاب به سفارش مادرم

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 328

کنگره : ‏‫‬‭‬‭DS70/65‏‫‬‭/ح55ب9 1397

دیویی : ‏‫‬‭915/675044

کتابشناسی ملی : 5394253

شابک : ‫‭978-964-02-3067-1‬‬

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب به سفارش مادرم